Удружење Родитеља и Деце Бродић Паркић из Руме

Удружење Родитеља и Деце Свима жели срећне наступајуће празнике и нову 2016

 

 

План рада Удружења Родитеља деце предшколског узраста БРОДИЋ ПАРКИЋ за 2017 год.

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

  БРОДИЋ ПАРКИЋ

 

РУМА,ГЛАВНА 232, ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Интернет презентација: http://www.facebook.com/brodicparkic

http://www.brodicparkic.org.rs/index.html  

http://www.brodicparkic.org.rs/apelpomocbolesnojdeci.html 

http://decijiradio.simplesite.com/433344756 

 

ПИБ:107601319 Матични број:28084595

Рачун Бр:160-373845-55 код :Banka Intesa

 

 

У складу са одредбама чл. 11 и 12 Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 28. априла 2012. године у Руми, усвојен је Статут Удружења, а у њему члан :9 по којем доносимо Програм рада за престојећу 2016 годину,коју је усвојила Скупштина Удружења на својој седници одржаној дана:. 30. Децембра. 2016

 

Удружење родитеља деце предшколског узраста Бродић Паркић из Руме(у даљем тексту Удружење) је усвајајући СТАТУТ,опредио се за рад са најмлађим нашим суграђанима полазећи од предпоставке да је темељ неког друштва ПОРОДИЦА и да као почетак градње јаког деце је у изграђивању јаких и здравих наших потомака.Да неби у најранијем периоду одрастања наша деца била прпуштена само родитељима,васпитачима,ми смо узели на себе да им покажемо кроз игру и дружење,како да направе прве кораке у животу.Наш град Рума као један од ретких градова(по броју становника)саградио је нашој деци прелепи објекат,који треба сачувати и за остале најмлађе наше сународнике,зато је Удружење у свом програмо зацртало и да чува и сачува овај објекат,како би се још многе генерације најмлађих ту безбрижно играле и уз своје родитеље проводиле своје слободно време.Игре и радионице које смо планирали су прилагођене узрасту од тек рођене деце до поласка у први разред основне школе,што незначи да удружење неће исте активности спроводити за осталу старију популацију, па чак и за сву децу до пунолества.Наш програм се заснива на упознавању најмлаших са слободним активностима и овакав вид рекреације изводићемо са васпитачима и предшколским установама,основним школама,разним удружењима и савезима,спортова,културним,струковним организацијама младих и другим,а у складу са Уставом Републике Србије.

Један од предлога ,који је део овог плана,је нуђење локалној самоуправи да Удружење преузме старање над овим објектом и временски преко спонзора и других донација,као и предлога да се помогне око градње планираног другог дела објекта,који је донет приликом урбанистичког решења градње објекта,а који још није до данас урађен а то су пропратни терени за игру и монтажни објекат за посластичарницу.Оваквим размишљањима удружење нуди да кроз неки период овај објекат назван МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ,који се налази у склопу великог парка буде скинут са трошкова финансирања Локалне самоуправе у неко догледно време,чиме би удружење преузело обавезу финансирања свих активности,обезбеђења објекта и одржавала исти на адекватан начин.Ово је део програма удружења који је планиран за дужи период ,а у овом плану за 2016 од неких од програма из статута удружења,односила би се на организацију и помоћ око функционисања објекта за игру и одмор деце.

 

Делови СТАТУТА Удружења који говоре о основним циљевима Удружења:

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су: Организација културног живота и помоћ око одржавања објекта за окупљање деце предшколског узраста у Бродићу Паркићу из Руме, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите оваквог објекта који служи за одмор и забаву деце предшколског узраста, организовање активности око прикупљања средстава од спонзора ради организације културног живота у објекту и одржавања истог, као и за јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања овог објекта који служи за одмор и забаву деци предшколског узраста, организацију игара и културног програма за децу предшколског узраста и организацију одмора и забаве деце и родитеља у слободно време.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области рада и организацији слободних активности и забаве деце предшколског узраста;

2) организује, само или у заједници са другим организацијама и локалном самоуправом, културне и забавне скупове, игре, семинаре и друге облике едукације у области рада и боравка деце у оваквим и сличним објектима;

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на боравак деце у паркићу и забавне активности и игре, у складу са законом;

4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите паркића и за спровођење активности на заштити и уређењу објекта;

5) организује волонтерске акције за чишћење и заштиту паркића и његове околине, као и пошумљавања и озељењавања угрожених делова парка и околине;

6) сарађује са предшколским установама у Руми, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве боравком деце у специфичним објектима за одмор и забаву;

7) прикупља  средства од спонзора, ради организације слободних активности и забаве деце предшколског узраста у паркићу;

8) организује за своје чланове, родитеље и децу, продају сокова и других освежавајућих безалкохолних пића, напитака, сладоледа, сендвича, крофни, разних грицкалица и осталих производа који не изискују потребу за веће складиштење и чување, по симболичним ценама, у циљу анимације деце и посетилаца.

У 2017 Удружење планира ширу сарадњу са локалном самоуправом с'циљем да се одржи у функцији објекат,да се помогне око обезбеђивање објекта видео надзором,да се организују културе и спортске активности,која је усвојила Скупштина Удружења родитеља деце предшколског узраста „БРОДИЋ ПАРКИЋ “из Руме на својој седници одржаној дана:. 30. Децембра. 2016 следећи :

 

 

План рада за

Удружења Родитеља деце предшколског узраста БРОДИЋ ПАРКИЋ за 2017 год.

Јануар

Учествовање у раду радионица за прављење новогодишњих и божичних украса са родитељима и децом.Програм се спроводи у оквиру породице а циљ је научити децу на конструктиван рад са родитељима.Приход од продаје одлази породицама са социјалним проблемима.Обележавање :01.01.Светскиданпородице, Светскиданмира
08.01.Светскиданписмености,10.01.Светскидансмеха,15.01.Данверскихслобода.

Фебруар

Учествовање у раду радионица за прављење осмомартовских украса са родитељима и децом.Програм се спроводи у оквиру породице а циљ је научити децу на конструктиван рад са родитељима.Приход од продаје одлази мајкама са социјалним проблемима.Обележавање :04.02.Међународниданборбепротиврака,07.02.Међународниданживота,11.02.Светскиданболесника,12.02.Дарвиновдан,14.02.Данзаљубљених,15.02.Светскидандеце оболелеодрака,20.02.Данненасилноготпора,21.02.Међународниданматерњегјезика,22.02.Међународниданжртава

Март

Радни састанци са родитељима,преговори са спонзорима око прикљупања средстава за помоћ око сређивања дечијег игралишта,помоћ око уређења објекта за полетак рада.Помоћ родитеља еазних струка да се уреди канализација, како би се заједно са локалном самоуправом средила канализација и прокопало испод пута до канализационог отвора који се налази уз улаз у ветеринарску станицу и кафић на тргу. Организује волонтерске акције за чишћење и заштиту паркића и његове околине, као и пошумљавања и озељењавања угрожених делова парка и околине.Приклсдно обрлржавање:01.03-08.03.Недељаборбепротиврака
02.03.Светскиданкњиге,07.03.Данпозоришта,08.03.Међународниданжена,14.03.Међународниданрека,19.03.Данластавица
20.03.Светскиданпоезије, 21.03.Међународниданинвалидарада, елиминацијераснедискриминације, Даншума,22.03.Светскиданводе,23.03.Данметеорологије,24.03.Светскиданборбепротивтуберкулозе,24.03.-31.03.Недељаздравихустаизуба,27.03.Светскиданпозоришта

Април

Обележавање 1.априла.Дана шале организује, само или у заједници са другим организацијама и локалном самоуправом, културне и забавне скупове, игре, семинаре и друге облике едукације у области рада и боравка деце у оваквим и сличним објектима.Традиционално отварање објекта за игру деце МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ,уколико то временски услови дозволе. Прикупља  средства од спонзора, ради организације слободних активности и забаве деце предшколског узраста у паркићу . Свечано Обележавање Дана планете, Организује волонтерске акције за чишћење и заштиту паркића и његове околине, као и пошумљавања и озељењавања угрожених делова парка и околине. Приклсдно обрлржавање: 01.04.Дан борбе против алкохолизма, Светски дан шале, Дан за екологију душе,02.04.Међународни дан дечије књижевности,04.04.Међународни дан свести о минама и демонтирању, Дан заштите на раду,07.04.Светски дан здравља, Светски дан урбанизма,09.04.Светски дан Рома,11.04.Светски дан Паркинсонове болести,15.04.Светски дан породице,20.04.Међународни дан заштите од буке,22.04.Светски дан дан планете Земље,23.04.Светски дан књиге, Светски дан заштите ауторских права,23.04.- 29. 04. УН недеља безбедности у саобраћају,24.04.Међународни дан заштите лабораторијских животиња,26.04.Светски дан интелектуалне својине,27.04.Светски дан дизајна,28.04.Дан паса водича,29.04.Међународни дан игре

 

Мај

Организација и отварање културнг и спортског програма у дечијем објекту.Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.Удружење предлаже да сваки месец се организује са спортским савезом гостовање неког спортског клуба из Руме,са показним вежбама са геслом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ.Такође ће се оргаизовати традиционалне Игре без граница,које развијају моторику код мале деце и доносе свима такмичарски дух и забављање.Бесплатна организација рођендана деце у једном делу паркића.Дружење са риболовачким клубом Шаран и организовање традиционог пецања у базену паркића РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП.Организација приредби за децу,приказивање цртаних филмова преко видео бима.Организација позоришних представа за децу.Организација дружења са песницима и књижевне вечери за децу.Организација сусрета са сликарима и прављење дечије радионице и ликовне колоније.Организација дружења са извиђачима.аеро клубом и другим организацијама и промоција њиховог рада. Приклсдно обрлржавање:

01. 05. Међународни празник рада,03. 05. Међународни дан слободе медија, Међународни дан борбе против астме,04. 05. Међународни дан ватрогасаца,05. 05. Међународни дан бабица,06. 05. Дан еколога Србије,08. 05. Међународни дан Црвеног крста и Црвеног полумесеца,08. 05. - 15. 05. Недеља Црвеног крста,09. 05. Дан Европе

10. 05. Дан кретања, Дан птица и дрвећа,11. 05. Светски дан писања писама,11. 05. - 17. 05. Недеља здравља уста и зуба,12. 05. Међунродни дан медицинских сестара,13. 05. Светски дан праведне трговине,14. 05. Дан птица селица,15. 05. Међународни дан акције за климу, Међународни дан породице,16. 05. Плес са Европом- Матуранско парада,17. 05. Међународни дан Хомофобије, Светски дан телекомуникација,18. 05. Светски дан музеја,21. 05. Светски дан за културну разноликост, дијалог и развој,22. 05. Међународни дан биолошке разноврсности,24. 05. Европски дан паркова,25. 05. Међународни дан спорта,28. 05. Дан лептира,29. 05. Међународни дан миротвораца УН-а

Јун

Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.Организација и отварање културнг и спортског обележавање славе Удружења родитеља деце предшколског узраста Бродић Паркић из Руме, Приклсдно обрлржавање:Недеља 28.јун.2015 ВИДОВДАН. Приклсдно обрлржавање:01. 06. Међународни дан деце, Сведски дан млека,04. 06. Међународни дан деце жртава насиља,05. 06. Светски дан заштите животне средине,08. 06. Светски дан океана,12. 06. Међународни дан борбе против дечјег рада,14. 06. Светски дан добровољних давалаца крви,15. 06. Светски дан хране,17. 06. Светски дан борбе против дезертификације и суше,18. 06. Светски дан Сунца,20. 06. Светски дан избеглица,21. 06. Светски дан музике, Светски дан мира и молитве,23. 06. Олимпијски дан трчања, Дан јавног сервиса,24. 06. Дан рода,26. 06. Међународни дан за подршку жртвама насиља,

Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге,29. 06. Дан Дунава

Јул-Август

Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.Организација и отварање културнг и спортског Летњег програма и распуста у дечијем објекту.Удружење предлаже да сваки месец се организује са спортским савезом гостовање неког спортског клуба из Руме,са показним вежбама са геслом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ.Такође ће се оргаизовати традиционалне Игре без граница,које развијају моторику код мале деце и доносе свима такмичарски дух и забављање.Бесплатна организација рођендана деце у једном делу паркића.Дружење са риболовачким клубом Шаран и организовање традиционог пецања у базену паркића РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП.Организација приредби за децу,приказивање цртаних филмова преко видео бима.Организација позоришних представа за децу.Организација дружења са песницима и књижевне вечери за децу.Организација сусрета са сликарима и прављење дечије радионице и ликовне колоније.Организација дружења са извиђачима.аеро клубом и другим организацијама и промоција њиховог рада. Приклсдно обрлржавање:

ЈУЛ

Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.прва субота у јулу Међународни дан сарадње, Међународни дан задруга,11. 07. Светски дан становништва,20. 07. Светски дан скока

АВГУСТ

Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.01. 08. - 07. 08. Светска недеља дојења,01. 08. Међународни дан пријатељства,06. 08. Дан Хирошиме,09. 08. Међународни дан сиромашних,12. 08. Годишњица Женевске конвенције, Међународни дан младих,23. 08. Међународни дан сећања на трговину робљем и њену забрану,29. 08. Међународни дан несталих

Септембар

Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.Организација и отварање културнг и спортског обележавање почетка школске године и завршетак летњег распуста.. Организација и отварање културнг и спортског програма и почетка школске године у дечијем објекту.Удружење предлаже да се организује са спортским савезом гостовање неког спортског клуба из Руме,са показним вежбама са геслом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ.Такође ће се оргаизовати традиционалне Игре без граница,које развијају моторику код мале деце и доносе свима такмичарски дух и забављање.Бесплатна организација рођендана деце у једном делу паркића.Дружење са риболовачким клубом Шаран и организовање традиционог пецања у базену паркића РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП.Организација приредби за децу,приказивање цртаних филмова преко видео бима.Организација позоришних представа за децу.Организација дружења са песницима и књижевне вечери за децу.Организација сусрета са сликарима и прављење дечије радионице и ликовне колоније.Организација дружења са извиђачима.аеро клубом и другим организацијама и промоција њиховог рада. Приклсдно обрлржавање: 01. 09. Дан глувих,08. 09. Међународни дан писмености, Светски дан борбе против беснила,11. 09. Дан европске баштине, Светски дан прве помоћи,14. 09. - 21. 09. Недеља борбе против туберкулозе и осталих плућних болести,15. 09. Светска акција '' Очистимо свет '',16. 09. Светски дан очувања озонског омотача, Европски дан прве помоћи,21. 09. Међународни дан мира, Светски дан Алзххеимерове болести,

Међународни дан заштите шишмиша, Међународни дан европске заставе,22. 09. Светски дан без аутомобила, Светски дан слављења онлине живота,25. 09. Светски дан срца,26. 09. Европски дан језика, Дан чистих планина, Светски дан контрацепције,27. 09. Светски дан туризма,29. 09. Дан гусака.

Октобар

Организација и отварање културнг и спортског обележавање почетка.Почетак јесени Организација културног и спортског програма у дечијем објекту.Удружење предлаже да се организује са спортским савезом гостовање неког спортског клуба из Руме,са показним вежбама са геслом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ.Такође ће се оргаизовати традиционалне Игре без граница,које развијају моторику код мале деце и доносе свима такмичарски дух и забављање.Бесплатна организација рођендана деце у једном делу паркића.Дружење са риболовачким клубом Шаран и организовање традиционог пецања у базену паркића РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП.Организација приредби за децу,приказивање цртаних филмова преко видео бима.Организација позоришних представа за децу.Организација дружења са песницима и књижевне вечери за децу.Организација сусрета са сликарима и прављење дечије радионице и ликовне колоније.Организација дружења са извиђачима.аеро клубом и другим организацијама и промоција њиховог рада.Крајем месеца затварање објекта. Приклсдно обрлржавање: 01. 10. - 05:10. Дечија недеља,01. 10. Међународни дан старијих особа, Дан укудање нуклеарног оружја, Светски вегетаријански дан, Међународни дан музике,Светски дан борбе против хепатитиса,02. 10. Светски дан становања, Светски дан домаћих животиња,03. 10. Сведски дан места, Међународни дан деце, 04. 10. Светски дан заштите животиња,05. 10. Светски дан учитеља

друга среда у октобру Међународни дан ублажавања последица природних катастофа,06. 10. Светски дан пешака, Светски дан поште, Дан фер плеја УЕФА,10. 10. Светски дан менталног здравља, Дан захвалности за плодове земље,11. 10. Дан посвећен смањењу природних катастрофа,14. 10. Светски дан "Белог штапа", Светски дан давалаца органа,15. 10. Светски дан чистих руку, Дан слепих, Међународни дан жена на селу,16. 10. Светски дан хране,17. 10. Светски дан борбе против сиромаштва, Светски дан против боли ,21. 10. Светски дан борбе против пиратерије,22. 10. Међународни дан пажње посвећене муцању и говорним манама,24. 10. Светски дан УН, Дан доступности информација, Дан борбе против рака дојке,24. 10. - 30. 10. Недеља разоружања,25. 10. Дан добровољних давалаца крви,27. 10. Светски дан аудио визуелне културне баштине,30. 10. Светски дан штедње, Дан борбе против можданог удара, 31. 10. - 06. 11. Недеља штедње, Светски дан вегетације

Новембар-Децембар

Прикупља  средства од спонзора, ради организације обезбеђења објекта преко зиме,обезбеђење и налажење средстава за видео надзор како би се сачувао објекат преко зиме и када је објекат затворен.Током године рдићемо на побољшавању и налажењу средстава за студио Дечијег Радија Бродић Паркић Рума,набавка простора и опреме за рад деце у радио емисијама које би сами припремали и водили заједно са родитељима.

Организовање зимских чаролија и такмичење у прављењу снешка и грудвању.

Овај програм се реализује у сарадњи са локалном самоуправом и сродним удружењима.

У 2017 планирамо да се више укључимо у сакупљање чланарине,учествовање на разним конкурсима фондација,Општине ,покрајине и републике.

Такође учестујемо на разним округлим столовима где се обучавамо и упознајемо у цивилном сектору,улози родитеља и породице,као и помоћи и забави деце.

Током године удружење ће активно учествовати на конкурсима,како у земљи тако и у иностранству како би се обезбедила средства за рад.

 

 

Такође планирамо да учествујемо у што већем броју на састанцима у организацији Канцеларије за цивилно друштво,као и организацији других грађанских удружења и Организација Цивилног Друштва,разних Министарстава при влади Републике Србије.

 

 

 

 

 

 

 

У Руми:30. Децембра. 2016

Подносилац програма

 

 

 

______________________

Керешић Јован

Председник Удружења

 

 

Извештај о раду за 2016годину

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

БРОДИЋ ПАРКИЋ 

РУМА,ГЛАВНА 232, ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Интернет презентација:

http://www.facebook.com/brodicparkic , http://parkicbrodic.simplesite.com/

тел. Удружења:060)6016359,060)6016358 Председник:060)6016360

ПИБ:107601319 Матични број:28084595

Рачун Бр:160-373845-55 код :Banka Intesa

 

У складу са одредбама чл. 11 и 12 Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 28. априла 2012. године у Руми, усвојен је Статут Удружења, а у њему члан :9 по којем доносимо Извештај о раду за 2016 год. и Програм рада за престојећу 2017 годину.

 

Удружење родитеља деце предшколског узраста Бродић Паркић из Руме(у даљем тексту Удружење) је усвајајући СТАТУТ,опредио се за рад са најмлађим нашим суграђанима полазећи од предпоставке да је темељ неког друштва ПОРОДИЦА и да као почетак градње јаког деце је у изграђивању јаких и здравих наших потомака.Да неби у најранијем периоду одрастања наша деца била прпуштена само родитељима,васпитачима,ми смо узели на себе да им покажемо кроз игру и дружење,како да направе прве кораке у животу.Наш град Рума као један од ретких градова(по броју становника)саградио је нашој деци прелепи објекат,који треба сачувати и за остале најмлађе наше сународнике,зато је Удружење у свом програмо зацртало и да чува и сачува овај објекат,како би се још многе генерације најмлађих ту безбрижно играле и уз своје родитеље проводиле своје слободно време.Игре и радионице које смо планирали су прилагођене узрасту од тек рођене деце до поласка у први разред основне школе,што незначи да удружење неће исте активности спроводити за осталу старију популацију, па чак и за сву децу до пунолества.Наш програм се заснива на упознавању најмлађих са слободним активностима и овакав вид рекреације изводићемо са васпитачима и предшколским установама,основним школама,разним удружењима и савезима,спортова,културним,струковним организацијама младих и другим,а у складу са Уставом Републике Србије.

Један од предлога ,који је део овог плана,је нуђење локалној самоуправи да Удружење преузме старање над овим објектом и временски преко спонзора и других донација,као и предлога да се помогне око градње планираног другог дела објекта,који је донет приликом урбанистичког решења градње објекта,а који још није до данас урађен а то су пропратни терени за игру и монтажни објекат за посластичарницу.Оваквим размишљањима удружење нуди да кроз неки период овај објекат назван МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ,који се налази у склопу великог парка буде скинут са трошкова финансирања Локалне самоуправе у неко догледно време,чиме би удружење преузело обавезу финансирања свих активности,обезбеђења објекта и одржавала исти на адекватан начин.Ово је део програма удружења који је планиран за дужи период ,а у овом плану за 2017 од неких од програма из статута удружења,односила би се на организацију и помоћ око функционисања објекта за игру и одмор деце.

Делови СТАТУТА Удружења који говоре о основним циљевима Удружења:

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су: Организација културног живота и помоћ око одржавања објекта за окупљање деце предшколског узраста у Бродићу Паркићу из Руме, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите оваквог објекта који служи за одмор и забаву деце предшколског узраста, организовање активности око прикупљања средстава од спонзора ради организације културног живота у објекту и одржавања истог, као и за јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања овог објекта који служи за одмор и забаву деци предшколског узраста, организацију игара и културног програма за децу предшколског узраста и организацију одмора и забаве деце и родитеља у слободно време.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области рада и организацији слободних активности и забаве деце предшколског узраста;

2) организује, само или у заједници са другим организацијама и локалном самоуправом, културне и забавне скупове, игре, семинаре и друге облике едукације у области рада и боравка деце у оваквим и сличним објектима;

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на боравак деце у паркићу и забавне активности и игре, у складу са законом;

4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите паркића и за спровођење активности на заштити и уређењу објекта;

5) организује волонтерске акције за чишћење и заштиту паркића и његове околине, као и пошумљавања и озељењавања угрожених делова парка и околине;

6) сарађује са предшколским установама у Руми, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве боравком деце у специфичним објектима за одмор и забаву;

7) прикупља  средства од спонзора, ради организације слободних активности и забаве деце предшколског узраста у паркићу;

8) организује за своје чланове, родитеље и децу, продају сокова и других освежавајућих безалкохолних пића, напитака, сладоледа, сендвича, крофни, разних грицкалица и осталих производа који не изискују потребу за веће складиштење и чување, по симболичним ценама, у циљу анимације деце и посетилаца.

У 2016 Удружење планира ширу сарадњу са локалном самоуправом с'циљем да се одржи у функцији објекат,да се помогне око обезбеђивање објекта видео надзором,да се организују културе и спортске активности,која је усвојила Скупштина Удружења на својој седници одржаној дана:. 30. Децембра. 2016 следећи:

Извештај о раду за 2016годину

У 2015 години Удружење је после близу две године паузе изабрало нову управу и донело одлуку да у будућем периоду своје активности спроводи са децом свих старосних узраста ,а кад за то стекну се услови промени назив и прошири своју делатност на сву децу у СТАТУТУ Удружења.Такође смо донели одлуку да учествујемо у конкурсима за финансирање Удружења и НВО.

Крајем 2014 Удружење родитеља деце БРОДИЋ ПАРКИЋ припремао је своје украсе за један од најзначајнијих празника Нову годину и Божић .Радили смо калупе за неке новогодишње

и Божичне поклоне деце и родитеља.Сва средства прикупљена од продаје ишла су зафинансирање рада удружења.

Цена је била добровољни прилози чиме смо помогли раду удружења и најсиромашнијих породица.Наша жеља је да проширимо производњу и продају у Руми,Новом Саду и другим местима Србије,где смо вршили промоцију и продају дечијих радова.

 

У Јануару 2016 смо учествовали по други пут на конкурсу Општине Рума,где смо од свих Удружења добили најмања средства у висини 25.000 дин.а план за 2016 је био 70.000 РСД,због наводно смањеног буџетског финансирања и доста пријављених Удружења.

Ова чињеница није нас спутала,али је доста утицала да план који смо донели не спроведемо у целини,али сматрамо и поред свих потешкоћа и неразумевања код оних који су требали да нам дају подстицај, смо успели у спровођењу акција,програма за децу и родитеље,стекли велико искуство за наредни период.

Креативна радуионица у продуженом боравку ОШ Змај Јова Јовановић и Удружење родитеља деце Бродић Паркић из Руме

Дана 5.марта.2015 Председник удружења родитеља деце боравио је у продуженом боравку ОШ Змај Јова Јовановић из Руме.Ту смо успешно организовали креативну радионицу са ђацима .Тема је била припремање поклона за 8 март.Велика сарадња Удружења и деце ове школе је опет успешно настављења.Удружење се захваљује директору школе Дробац Зорану и учитељици Драгани из продуженог боравка.

Били смо активни на друштвеним мрежама а створили смо и своју страницу и презентацију,преко којих смо упућивали позиве за сарадњу у виду спонзорства и донаторства.Од средстава добијеним од спонзора и донатора успели смо да једва испунимо планиране активности са прикупљеним новчаним средствима од 14.900,00 РСД и проиводима,освежењима за учеснике око 15.000,00 РСД.

 

9-10. март 2016. године Учешће четворо чланова на ДAНИМА РAЗГOВOРA 2016

 

Република Србија
ВЛАДА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
ПРОГРАМ РАДА - НАЦРТ
Конференција
ДAНИ РAЗГOВOРA 2016 / PERMANENT DIALOGUE DAYS 2016
Нa зajeдничкoj сцeни o рaзвojу и oдрживoсти цивилнoг друштвa
Београд, Установа културе „Вук Караџџћ“
(сцeнa „Aлeксaндaр Пoпoвићˮ), Булeвaр крaљa Aлeксaндрa 77a)
9-10. март 2016. године
10. март 2016. године
10:00 - 11:30 Пети панел: Сaрaдњa у oквиру цивилнoг сeктoрa
Интeрaктивнa сeсиja уз учeшћe и рaзмeну мишљeњa свих присутних.
Moдeрaтoрка: Сoњa Стojaнoвић Гajић, Бeoгрaдски цeнтaр зa бeзбeднoсну пoлитику
Дискутанткиња: Саша Шегрт, Платформа 112, ГОНГ (Република Хрватска)
11:45 - 13:15 Шести панел: Ко смо и одакле долазимо – однoс oргaнизaциja цивилнoг друштвa и лoкaлних зajeдницa
• Наталија Симовић, Траг фондација
• Срђан Ђуровић, Фондација за отворено друштво
• Mирoслaв Taмбурић, Удружeњe грaђaнa „ФОРЦАˮ
• Божена Стојић, Неформална група „Млади за Калуђерицу“
• Представник Асоцијације за промовисање инклузије Србије – АПИ Србије
Moдeрaтoр: Maркo Кoшутић, Удружeњe зa пoмoћ MНРO „Плaвa птицaˮ
Четри наша члана су учествовали други дан и узели учешће у дискусијама.

Уредимо Бродић Паркић-због наше деце

Позивамо све пријатеље и родитеље без обзира на политичко опередељење да дођу у Суботу:23.04.2016 у 10 час. у дечији објекат како би приступили сређивању Бродић Паркића.Можда неко мисли да је то обавеза оних који су плаћени у јавним Предузећима,ми одговарамо да је то наша обавеза пред нашомј децом.Позивамо све потенцијалне донаторе да покажу своју добру вољу и помогну у донацијама како би овај објекат могао остати безбрижно мирно место за игру све деце Руме а не јавна депонија.Ако имамо и мало људскости покажимо се на делу,јер Општинска управа је за ове три године доказала да их дечија игралишта не интересују,ако они мисле да нашу децу треба да васпитава улица докажимо да се варају.Свака добронамерна помоћ у сресдтвима како новчаним тако у материјалу за рад су добра воља и људска пажња.покажимо се на делу,јер деца то очекују од нас.позивамо сва удружења и политичке странке да стану у одбрану овог дечијег раја.Будимо људи,јер какви смо у Суботу,такви ћемо бити сутра.покажимо се на делу,а не у отрцаним обећањима..,Понесите са собом алате,мотике,све шта мислите да ће нам помоћи у уређењу,а Удружење ће преко спонзора спремити котлић и пригодно освежење.Видимо се у Суботу:23.04.2016 у Бродић паркићу...

 

УСКРШЊИ ДЕЧИЈИ ВАШАР
Организовали смо по други пут УСКРШЊИ ДЕЧИЈИ ВАШАР који ће убудуће бити традиција сваке прве СУБОТЕ после РУМСКОГ ВАШАРА.Ово је било и званично ОТВАРАЊЕ дечијег игралишта МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ .

Пошто смо добили дозволу да организујемо УСКРШЊЕ СВЕЧАНОСТИ ,ЗБОГ КРАТКОЋЕ ВРЕМЕНА РЕДИГОВАЛИ СМО ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАТОР УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ
ПРОГРАМ 
Ускршњи догађаји у Бродић Паркићу 2016

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ - БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ РУМА,ГЛАВНА 232, ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ У СУБОТУ:30.АПРИЛ.2016 ГОД. ПРИСУСТВУЈЕТЕ ПРОГРАМУ ЗА ДЕЦУ И РОДИТЕЉЕ Због лоше временске прогнозе одлажемо Дечији вашар са пропратним програмом за Суботу:07.05.2016 СУБОТУ:30.АПРИЛ.2016 ГОД. У :11-11,30 час. АНИП БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ИЗ РУМЕ Игре и песме уз извођење деце чланова фоклорне секција АНИП-а Бранко Радичевић из Руме. СУБОТУ:30.АПРИЛ.2016 ГОД. У :12-12,30 час. 3 СУСРЕТ СА МОТО ЗЕКОМ МОТО ЗЕКА У ПАРКИЋ БРОДИЋУ Почетак у 12,30 часова Наши пријатељи из мото клуба ФАЛКОНС дароваће деци УСКРШЊЕ ПОКЛОНЕ, БИЋЕ ТАКМИЧЕЊЕ У КУЦАЊУ УСКРШЊИМ ЈАЈИМА,ЗА ДЕЦУ СВИХ УЗРАСТА И РОДИТЕЉЕ ПОБЕДНИКЕ ОЧЕКУЈЕ НАГРАДЕ. ДРАГА ДЕЦО ДОЂИТЕ ДА СЕ ДРУЖИМО СА МОТО ЗЕКОМ ОРГАНИЗАТОРИ МОТО КЛУБ ФАЛКОНС И УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ
Прво место у категорији предшколараца освојио је ЛАВ КНЕЖЕВИЋ,друга је била МАША ПАВИЋ,а трећа је МИЛИЦА КУЛИЋ.Честитамо најбољима..

Први у категорији деце из Основних школа је био:Александар Стојадиновић,друга је била Ивана Репајић,а трећи је био Лука Лазић.Честитамо НАЈБОЉИМА !!!

 

Светски дан породице, 15. мај, обележава се широм света од 1993. године, када га је Генерална скупштина Уједињених нација прогласила Светским даном породице са циљем да охрабри земље чланице да препознају потребу за оснаживањем породице као институције. Рекли су о породици:

Све срећне породице личе једна на другу, свака несрећна, несрећна је на свој начин. ~ Лав Николајевич Толстој

Срећна породица није ништа друго до привремени рај. ~ Џорџе Бернард Шо

Имати где отићи је – дом. Имати некога да волимо је – породица. Имати обоје је – благослов. ~ Дона Хеџис

Срећа улази у дом из кога се смех чује. ~ Јапанска изрека

Породица је драга хоботница из чијих пипака се никад у потпуности не успемо спасити нити, заправо, дубоко у срцу желимо да се спасимо.” ~ Доди Смит

Око дигнитета се не може преговарати. Дигнитет је породична част. ~ Вартан Грегориан

Породица је језгро цивилизације. ~ Вил Дурант

Када дођу проблеми породица је та која те подржава. ~ Гy Лефлер

Ако погледате дубоко у длан своје руке, видећете своје родитеље и све генерације ваших предака. Сви су живи у овом тренутку. Сви су присутни у вашем телу. Ви сте њихов наставак. ~ Тиц Нат Хан

Ништа значајније не може учинити отац за своју децу, него то да воли њихову мајку. ~ Жан Жак Русо

Породица је једно од ремек – дела природе. ~ Џорџ Сантана

Радујте се са својом породици у прекрасној земљи живота! ~ Алберт Ајнштајн

Ви не бирате своју породицу. Она је Божји дар вама, као што сте и ви њима. ~ Десмонд Туту

 

Удружење Родитеља и Деце Бродић Паркић из Руме посвећује догађаје у дечијем игралишту СЛАВИ ГРАДА РУМЕ:
Овај догађај ћемо обележити следећим манифестацијама:
Недеља:22.Мај.2016 у 10 часова
Пети Дечији Вашар
Драги наши родитељи и децо и ове године настављамо са дечијим вашаром.Пошто у Недељу прослављамо Славу нашег града Руме позивамо све маме,баке,стрине,тетке,ујне да спреме нашој деци слаткише и колаче који ће они да продају заједно са својим играчкама.
Критеријум за оцењивање:
Број Различитих Експоната;
Домаћа радиност,лични радови учесника било у школи било кроз хоби и кучну израду,колачи наших мама и бака :50
Представљање на свом штанду:0-100
Број продатих експоната
Оцена посматрача од 1-5.
Учествовало је 15 учесника на овом малом јубиларном Петом Дечијем Вашару.
Прва Три добили су дипломе и то:
1.место:Лазар и Дража
2.место:Леа и Миа Веселиновић
3.место:Славица Јовановић
Удружење се захваљује деци и родитељима на посети и дружењу,као и помоћи и учешћу у организацији ове манифестације Донаторима:MING CHENG d.o.o.Рума,С.З.Р РУМ БУМ,Спонзорима:Робна кућа ПЕКИНГ Рума,кафе Мister X,СЗР КОСТИЋ Рума,Пекара Сложна Браћа Рума,Ветеринска станица Рума,О.Ш_Змај Јова Јовановић Рума,Александру Стојанцу Рума,Општини Рума на 7090 дин .Ко није био нека ужива у предивним малим кадровима које нам је урадио наш пријатељ Александар.

 

Удружење Родитеља и Деце Бродић Паркић из Руме посвећује догађаје у дечијем игралишту СЛАВИ ГРАДА РУМЕ:
Овај догађај ћемо обележити следећим манифестацијама:
Недеља:22.Мај.2016 у 12 часова
Шесте Игре Без Граница за децу и родитеље.
У Играма Без граница биће затупљене следеће спортске игре:
Трчање:за предшколце,основце,одрасле(родитеље)
Трчање у Џаковима;за предшколце,основце,одрасле(родитеље)
Пикадо:за предшколце,основце,одрасле(родитеље)

О другим манифестацијама и програму који би пратио пети дечији вашар обавестићемо када будемо имали потврду од позваних учесника.
Драга децо понесте ваше играчке за размену и продају и дођите да се играмо и уживамо у нашем Бродић Паркићу...

Хуманитарни турнир у малом фудбалу - Рукомету.
Игралиште терени (Земалко) у ОШ:Змај Јова Јовановић
Субота - Недеља :18-19.јун.2016 почетак у 10 часова
Пријава на:
facebook страницама Бродић Паркића
мобил:060)6016360
Екипе чине 6 играча(најмање) и 4 резерви 
Котизација по екипама:предшколци 500 дин(по члану екипе 50 динара),
основци 1.000 дин(по члану екипе 100 динара),
родитељи(одрасли) 2.000 дин(по члану екипе 200 динара),.
Прве три екипе добијају награде и дипломе.
Улаз је добровољни прилог не мањи од 100 дин.
Скупљена средства биће утрошена на сређивање Бродић Пакића 
и организацију летњих приредби за децу.

ВИДОВДАН-Слава БРОДИЋ ПАРКИЋА
Удружења Родитеља и Деце Бродић Паркић
Час Историје -ВИДОВДАН славаПаркић Бродића и Удружења родитеља-Слава Удружења подитеља и деце је установљена пре 6 година,а ове године ћемо обележити Уторак:28.06.2016 у 17 часова у Анфитетру дечијег парка где ћемо (као и до сада без обзира на верску и националну припадност све радо примити на ову нашу скромну свечаност Удружења)родитеље и децу почастити слаткишима.KУМ овогодишње славе је Драган Регодић.Мало је време пореметило одржавање,али слава је уз присуство свештеника Тешиновића ипак одржана.
Ажурирано:28.јуна.2010. ·
Час Историје и духовности,дружење са свештеним лицима из Руме
Освештавање Бродића паркића.Бродић је освештао Румски намесник протојереј Хаџи Јован Јовичић,а у томе су му помогли Румски свештеници Јанковић Драгољуб и Тркуља Станко.

 26. јул 2016.

Журка-Пена парти је завршена у Суботу,на наш Апел неки су послушали неки не ,али Бродић Паркић није заобиђен.Неко намерно жели да овај објекат буде уништен.Ако коме се обратите од државне управе наша локална власт лажима то демантује...
Ми нећемо одустати о тражењем одговора како од државних органа тако од Међународних и Европских институција...
Дајемо Вам део снимака који смо урадили у Недељу ујутро,остало ћемо презентовати неким Међународним институцијама..

Консултативни састанак у Новом Саду Акционог плана

Оорганима и организацијама цивилног друштва, припремило је радну верзију Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године (у даљем тексту: Акциони план), у складу са стратешким опредељењима надлежних државних органа и релевантним предлозима и сугестијама које су доставиле организације цивилног друштва.
У циљу што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва у разматрање текста радне верзије Акционог плана, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са TACSO Ресурсним центром Грађанских иницијатива и Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом обавештава све заинтересоване организације цивилног друштва да ће се јавне консултације одржати у периоду од 1. до 22. августа 2016. године.
У оквиру јавних консултација, одржаће се три консултативна састанка са организацијама цивилног друштва – у Београду, Нишу и Новом Саду.
Консултативни састанак у Новом Саду одржава се 9. августа 2016. године, у Плавој сали Скупштине града Новог Сада (Жарка Зрењанина 2) у периоду од 10,00 – 14,00 часова.
Позивамо заинтересоване организације цивилног друштва са седиштем на територији Војводине, представнике/це покрајинских и органа јединица локалне самоуправе да се пријаве за учешће на састанку који ће се одржати у Новом Саду. На састанку ће се разматрати текст радне верзије Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2016. до 2017. године.
Пријаве за учешће потребно је доставити на е-маил адресу dejana@gradjanske.org најкасније до 8. августа 2016. године до 12 часова, са назнаком „Пријава за учешће на скупу ОГП у НС”.
У прилогу можете погледати дневни ред и позивно писмо.
Tиjaнa Стojиљкoвић Рoлoвић
Mлaђa сaвeтницa зa прaћeњe пoтрeбa oргaнизaциja цивилнoг друштвa
Oдсeк зa плaнирaњe и ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa

Kонсултативни састанак у циљу разматрања текста
радне верзије Акционог плана за спровођење иницијативе

Партнерство за отворену управу
за период 2016. до 2017. године
Скупштина града, Плава сала
Жарка Зрењанина 2, Нови Сад
9. август 2016. године
Програм рада
9:45-10:00 Регистрација учесника, кафа
Уводне напомене
Жељко Ожеговић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
Представник градске управе Новог Сада
Јован Подрашчанин, помоћник покрајинског секретара за регионални
развој и европске интеграције, Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa рeгиoнaлни
рaзвoj,мeђурeгиoнaлну сaрaдњу и лoкaлну сaмoупрaву
Жарко Степановић, в.д. директор Канцеларије за сарадњу са цивилним
друштвом
Бојана Селаковић, ТАCSО Ресурсни центар Грађанских иницијатива
Презентација – о општим вредностима Партнерства за отворену управу,
досадашњим резултатима у оквиру учешћа РС и начину израде Акционог плана
Драгана Брајовић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
Међународни оквир, примери добре праксе са освртом на локалну самоуправу
Тамара Пуховски – консултант за отворену управу, Хрватска
Презентација предвиђених обавеза у оквиру радне верзије Акционог плана, по областима:
Учешће јавности:
Стефан Оташевић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Приступ информацијама:
Иван Радојевић, ЦРТА-е
Отворени подаци:
Ирена Церовић, UNDP (tbc)
Борба против корупције:
Јован Ницић, Агенција за борбу против корупције
Фискална транспарентност:
Маја Савески, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Јавне услуге:
Славенка Мијушковић, Министарство туризма, трговине и телекомуникација
12:30-13:30 Дискусија
13:30-13:45 Завршне напомене

Формирање ДЕЧИЈЕГ ИНТЕРНЕТ РАДИЈА

Удружење Родитеља и деце је 1.Новембра .2017 почео експриментални програм Дечијег Радија Бродић Паркић .Радио емиттује програм за децу и родитеље сваки дан,вести,дечија музика,викендом посебне емисије за родитеље.

Почела друга Недеља парламентаризма
Понедељак, 7. новембар 2016.

Друга по реду «Недеља парламентарзима» под слоганом «Имате реч» свечано је отворена у Дому Народне скупштине. «Недељу парламентаризма» организују Народна скупштина Републике Србије и иницијатива Отворени парламент у сарадњи са још 60 партнерских организација и институција. Током Недеље парламентаризма, која траје од 7. до 13. новембра широм Србије, биће одржано више од сто догађаја и активности посвећених питањима парламентарне демократије и учешћа грађана у демократским процесима.
Током ”Недеље парламентаризма” грађани ће имати прилику да учествују на дебатама и разговорају са народним посланицима и одборницима, учествују на едукативним радионицма и симулацијама седнице Народне скупштине. Грађани ће моћи да посете парламент, да учествују у 48-часовном маратону у дизајнирању и програмирању “онлине” апликација као и „онлине“ дискусијама о улози јавности у демократским процесима и бројним другим догађаја који имају за циљ боље повезивање и упознавање грађана са радом Народне скупштине.
Вукосава Црњански, директорка Центра за истраживање, транспарентност и одговорност и представница иницијативе Отворени парламент истакла је да је циљ Недеље парламентаризма повећање заинтересованост грађана за политику и демократију. „На различитим догађајима током ове недеље, имаће реч сви који желе да учествују у дебати о темама које су им важне и тиме покажу одговорност и спремност да креирају земљу у каквој желе да живе”, истакла је Црњански.
Током свечаног отварања амбасадор Сједињених Америчких држава у Србији Кајл Скат нагласио је важност отвореност и транспарентност демократских институција. Недеља парламентаризма, кроз округле столове и интерактиве дискусије, представља прилику за грађане да директно разговарају са својим представницима. „Како Србија буде напредовала у европским интеграцијама, оваква врста грађанског учешћа ће бити од све већег значаја, јер у важне и сложене законе које усваја скупштина треба да буду укључени и грађани Србије“, истиче Скат.
Амбасадор Велике Британије Денис Киф нагласио је да је Недеља парламентаризма прилика да све институције кроз отвореност и дијалог са грађанима граде своју репутацију и кредибилитет. „Овај програм је прилика и да свако од нас потражи одговор на кључно питање: зашто су парламент и демократија битни за мене, моју породицу, моју локалну заједницу, ствари којима се бавим и које ме интересују?“, наглашава Киф.
Потпредседник Народне скупштине проф . др Владимир Маринковић изразио је задовољство што је парламент у могућности да буде носилац догађаја као што је Недеља парламентаризма. „Овај догађај је доказ да Народна скупштина има веома добар капацитет за сарадњу са цивилним друштвом, али и порука грађанима да они имају реч и да је Дом Народне скупштине кућа која је увек отворена за своје грађане“, поручио је Маринковић.
Председница Народне скупштине Маја Гојковић отворила је изложбу под називом „Велики одмор” аутора Саше Радовића, на којој су представљене фотографије школа у Србији које имају једног или два ђака, а таквих је више од сто у Србији. Председница је истакла да је циљ изложбе да скрене пажњу на важно питање одрастања деце у селима широм Србије.
„У име Народне скупштине и Одбора за права детета желим да подсетим да брига о деци значи бригу о нашој будућности. На квалитет основног образовања деце утичу и услови рада по школама и зато је изузетно важна одлука Владе Србије да се крене у обнову 100 школа широм Србије. Зато је важно да сви ми за њих урадимо колико можемо, да свако од нас изабере једну школу и помогне да сеоске школе опстану, а тиме и да престане одумирање српског села. Пре неколико година изабрала сам једну школу у селу код Чачка. Уверена сам да нема бољег начина да почнемо „Недељу парламентаризма“ од тога да отварањем изложбе покренемо велику тему пред свима нама“, истакла је Гојковић.
Недеља парламентаризма организована је уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), Британске амбасаде у Београду, Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу. .Ми смо као партнер одржали неформални разговор у Сботу:12.11.2016 у 10 час.просторије 3 МЗ Рума.

Програм обилазака основних школа са промотером турнира 
МАРКОМ ТОМИЋЕВИЋЕМ .
УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ - БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ
РУМА,ГЛАВНА 232, ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
ПИБ:107601319 Матични број:28084595
Информације на мобил: 060)6016360
Понедељак:21.11.2016
1. од 9,30 до 9,55 час. Промоција и гостовање у О.Ш.З.Ј.Ј Рума
2. од 10,35 до 11 час. Промоција и гостовање у Предшколској установи Полетарац објекат Центар
4. од 10,35до11 час. Промоција и гостовање у О.Ш.Д.Јерковић Рума
5.од 11 до 11,30 промоција у ош.Вељко Дугошевић Рума
Промотер турнира 
Марком Томићевићем гостује у најави турнира у Понедељак у 21.11.2016 9,15 за емисију Срем на Длану Рума

 

Tурнир у Малом Фудбалу Деца Играју Против Дроге

 

Хвала деци на учешћу у великом броју,преко 200 учесника,чак су нас изненадили па смо ради свих који су хтели да се играју померили почетак сат времена уназад a време трајања утакмица смањимо како би све екипе играле.Осим деце из Руме на турниру су учествовале екипе из Пећинаца.И поред тесног времена успели смо са кратком промоцијом најмлађег спортског клуба Рагби клуб Рума промолишемо још један спорт,јер наш заједнички циљ је био промоција и бављење наше дечице спортом. Такође свој циљ смо успели да остваримо уз помоћ спонзора и људи добре воље те омогућимо деци да се играју и друже уз освежење са сокићима и сланим и слатким грицкалицама , није им сметало што су добили само дипломе,али смо се трудили да им дозволимо у кратком времену да се мало веселе и уживају .Као и досад у организацији манифестација смо и ово спровели са малим средствима,а деци нисмо наплаћивали учешће,тако ћемо наставити и убудуће,јер наша деца то заслужују да се омогући бесплатно да уживају и друже се,за разлику од неких ми нисмо имали спонзоре Општинску управу и Јавна предузећа,али смо обавили као када они троше доста више у спровођењу сличних скупова.Мали одазив публике нас је успорио од коначног успеха а то је прикупљање средстава за развој дечијег спорта и средства за набавку видео камере за посматрање и спречавање даљег уништења дечијег игралишта Мој Бродић Мој Паркић.На крају захваљујемо се нашем великом и младом спортисти сребрном олимпијцу Марку Томићевићу,којег смо као младог и узорног спортисту пред којем је будућност прогласили Капетаном Бродић Паркића.Можда би успех био још већи да се у све укључила Општинска Управа Рума,која је вероватно као и досад имала преча посла од помоћи око реализације програма Удружења Родитеља и Деце.И овог пута смо пред децом осветлали свој образ као Удружење и родитељи,а другима остављамо да се стиде и сагну главу када прођу поред дечице који траже само да одрастају у безбрижним игралиштима...Посебно се захваљујемо спонзорима и донаторима људима добре воље;Gomex Зрењанин-продавница Рума,Костић продавница и пекара Рума,Пекара Сунце,школа енглеског језика BigBen,Апотека Тhеа,Минг Ченг робна кућа Рума,пицерија и кафе Мистер X,кале ми штампамо све,фото Стар,Спортска хала Рума,Хотел Борковац,књижара Змај Јовина.Много Хвала нашем младом Спортисти на великој помоћи око припреме и самог турнира.Марко мислимо да си показао како прави спортски идоли треба да се понашају, деца ће још дуго памтити сваки тренутак проведен у твојој близини.То што те Удружење Родитеља и Деце прогласило симболично Капетаном Бродић Паркића је мали знак захвалности што си нам као спортиста улепшавао сваки тренутак освајајући медаље и веслајући срцем за своју земљу Србију.Докле год је тако младих ,искрених и вредних спортиста наша спортска будућност као нације није угрожена,све што нам политичари одузимају ви нам вашим резултатима враћате још једном велико ХВАЛА нашем пријатељу Марку Томићевићу на показаној пажњи и хуманости према деци,а вредно је рећи да има само 26 година .У име све деце која су учествовала и Удружења Родитеља и Деце Бродић Паркић велико ХВАЛА Петру Столићу и Спортском клубу Рума на значајној помоћи око организације овог дечијег турнира.Без Вас не би успели.Добро је када има оваквих ентузијаста у спорту и наша деца могу да спортски уживају у свом младалачком одрастању...

 

 

ТАЦСО РЦ Грађанских иниицијатива позива вас на консултативни састанак посвећен могућностима увођења Система за осигурање квалитета у цивилном сектору (Куалити Ассуранце Системс - КАС).

Састанак ће се одржати у петак, 1 6. децембра 2016. године у простору Омладинског клуба ОПЕНС, Булевар Деспота Стефана 5 (кинеска четврт) са почетком у 12х.

КАС је замишљен као саморегулаторним механизам рада ОЦД и као средство за подстицање развоја, одговорности и транспарентности ОЦД. Циљ овог састанка је да се предложе елементи за модел КАСа који ће представљати заједнички одговор сектора на изазове са којима се сусреће.

Овај састанак организујемо у циљу прикупљања предлог а ОЦД за дефинисање најпогоднијег модела КАСа. Стога је важно да се што већи број ОЦД и њихових мрежа укључи у овај процес како би предложили и дефинисали минималне стандарде у областима кључним за одрживост и развој ОЦД.

Имајући у виду вредности које ваше организације поштују и промовишу, верујемо да ћете препознати важност КАСа за рад и развој ваших организација, али и цивилног сектора у целини и одазвати се нашем позиву.

 

Постовани / е,

у прилогу је Позивно писмо за јавну расправу о измени Закона о ДУ, заједно са Планом рада у Београду.

Учешће у јавној расправи о Нацрту закона о измени Закона о дрзавној управи за јавну расправу у Београду :21.децембар.2017 .

У Руми:30. Децембра. 2016

Подносилац извештаја о раду

______________________

Керешић Јован

Председник Удружења

 

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

БРОДИЋ ПАРКИЋ 

РУМА,ГЛАВНА 232, ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Интернет презентација: http://www.brodicparkicorg.rs

ПИБ:107601319 Матични број:28084595

Рачун Бр:160-373845-55 код :Banka Intesa 

Финасисјки Извештај за реализацију програма

зa 2017године 

Удружење Бродић Паркић доднело је свој финасијски план на

Скупштини Удружења дана:30.децембра.2016 о потребним средствима за реализацију свог плана у 2017 години и то у висини од: 1.880.557,00 РСД

Ова средства Удружење планира прикупљњем учешћем на конкурсима фондација,фирми-привредних предузећа,конкурса из Буџетских фондова Републике,Покраине и локалне самоуправе,конкурсима за јавне радове...

 

--Фондација НовакЂоковић-607.557,00и то за Дечији радио Бродић Паркић:

+Бежични микрофони и бубице -5ком = 200.833,00

+Кућни биоскоп са ЛЕД ТВ 1+1 = 64.075,00

+миксета 1ком =208.233,00

+пропагадни материјал,банери,флајери,ид картице 1 комплет = 122.916,00

+Услуге графичког дизајна+услуге штампе 1+1ком. = 11.500,00

--Јавни радови(покраински,републички) 6 запослених

+покраински јавни радови 450.000,00

+републички јавни радови 450.000,00

--Конкурс за финасирање Удружења из буџета Општине Рума 150.000,00

+Прилог пријава за конкурс финансирање удружења из буџета Општине Рума

-- Чланарина за 2016 500x300 = 150.000,00 динара

-- Донације и спонзорства од привредних у средствима и роби

+средства оддонације и спонзорства 53.000,00

+донације приватних лица 20.000,00

+спонзорства у роби освежења,слане и слатке погачице,јабуке,сухомеснати производи у вредности :100.000,00(које не улазе у финасијски план)

Средства прикупљена биће по плану потрошена на реализацију основног програма Дечији вашар већином за опрему која је потребна да се реализује Дечији вашар,који треба да буде препознатљив као бренд нашег града,заједно са већ традиционалним Румским вашаром.Део средстава ићи ће за организацију културног програма,забавног и спортског.Средства прикупљена биће по плану потрошена на реализацију простора и опреме за ДЕЧИЈИ РАДИО БРОДИЋ ПАРКИЋ.Део средстава биће усмерен на стварање дечијег луткарског позориште,где би деца узела учешће од режије,сценарија,глуме,као и креирања лутки за представе.

Један део ишао би за спортски програм представљања спортских клубова из Руме,под мотивом бављења спортом од малих ногу,у склопу овога покушаћемо да реализујемо игре без граница по методама старих традиционалних српких игара.

Традицеионално пецање и рибљи котлић за децу и родитеље се већ пети пут одржава у овом објекту од 2010 године.

Маскембал као забава је такође традиционална у овом објекту и већ 4 маскембала са гостима кловнова,мажуреткиња,аниматора дечијих за прављење маски.

Један део прихода ићи ће за укључивање чланова у округле столове посвећених удружењима,како код нас тако и на Европском нивоу.

У Руми:30. Децембра. 2016

Подносилац извештаја

______________________

Керешић Јован

Председник Удружења

 

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

БРОДИЋ ПАРКИЋ

РУМА,ГЛАВНА 232, ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Интернет презентација: http://www.brodicparkic.org.rs

ПИБ:107601319 Матични број:28084595

Рачун Бр:160-373845-55 код :Banka Intesa

                              Управа за трезор Бр.Подрачуна: 840-20397763-65 

Извештај о утрошку буџетских средстава, односно реализације програма из претходне године

Удружење Бродић Паркић поднело је одељењу за привреду и буџет достављало је редовно правдање добијених средстава из којих се може видети да је Удружење рационално утрошила средства у висини од 25.000,00 РСД и то:

Дана:15.04.2016

Дана 15.04.2016 добијена су средства из Буџета СО Рума у износу од 12.800,00 РСД.Уплата је евидентирана на изводу бр.1 Банке Интеса од 15.04.2016 год.

Добијена средства односе се на следећи рачун

  • ЗТР Кале Рума.рачун бр:16-320-004054 од 13.04.201612.800,00 РСД

Која су утрошена за припрему ,штампу,копирање,плакате на дечијем вашару.

Плаћање овог рачуна је евидентирано на изводу бр:2 Банка Интеза од 21.04.2016 год.12.192,00 и на изводу бр:5 Банка Интеза од 06.05.2016 год.608,00

Дана:20.05.2016

Дана 20.05.2016 добијена су средства из Буџета СО Рума у износу од 7.090,00 РСД.Уплата је евидентирана на изводу бр.8 Банке Интеса од 20.05.2016 год.

Добијена средства односе се на следећи рачун

  • ЗТР Кале Рума.рачун бр:16-320-005037 од 11.05.20167.090,00 РСД

Која су утрошена за штампа А3 колор,копир,двд,звучна картица за озвучење на вашару,кабл,штампа и пластификација за дечији ваша

Плаћање тих рачуна је евидентирано на изводу бр:10 Банка Интеза од 24.05.2016 год.

Дана:01.06.2016

Дана 01.06.2016 добијена су средства из Буџета СО Рума у износу од 5.110,00 РСД.Уплата је евидентирана на изводу бр.13 Банке Интеса од 01.06.2016 год.

Добијена средства односе се на следеће рачуне

  • ЗТР Кале Рума.рачун бр:16-320-005663 од 27.05.20161.610,00 РСД

Која су утрошена на дечијем вашару.за припрему ,копирање,пластификација.

  • Фото Стар из Руме.рачун бр:44/2016 од:18.05.2016 3.500,00 РСД

Која су утрошена на дечијем вашару.за припрему ,штампање диплома, штампањеА4,израда фотографија

Плаћање овог рачуна је евидентирано на изводу бр:14 Банка Интеза од 02.06.2016 год. 5.110,00 РСД .

 

У Руми:13. Јанура. 2017 Подносилац извештаја

 __________________

Керешић Јован

Председник Удружења

 

  

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА  

БРОДИЋ         ПАРКИЋ 

РУМА,ГЛАВНА 232,  ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Интернет презентација: 

http://www.brodicparkic.org.rs/  

      http://parkicbrodic.simplesite.com/      

http://decijivasar.simplesite.com/419546336 

https://www.facebook.com/decijivasar/ 

https://www.facebook.com/parkicbrodic/ 

https://twitter.com/parkicbrodic1   

http://www.peticije24.com/84636 

електронска пошта:  parkicbrodic@gmail.com   

Мобилни:060)6016359  060)6016358 

ПИБ:107601319                 Матични број:28084595

Рачун Бр:160-373845-55 код :Banka Intesa

2012 је основано и регистровано  Удружење родитеља и деце Бродић Паркић из Руме.Удружење је имало паузу од марта 2013,због лошег односа локалне власти према Председнику и самом Удружењу због скретања на оштећења и друге проблеме које су се показале као истините а везане су за сам објекат, до Априла 2015, када је  добило средства од Општине Рума за организацију пет игара,а од тада до данас смо успешно организовали 13 игара и угостили смо нашег највећег дечијег живог песника Љубивоја Ршумовића.Већину игара смо организовали захваљујући спонзорима и донатора из Руме .

Удружење има свој Скупштину коју чине родитељи и деца, Управни Одбор који броји пет чланова на чијем челу је Председник Удружења,СТАТУТ оверен у АПР-у,Своју Химну чије речи је написала Невена Џаја песник и књижевник из Беча,а композицију је написао Мирослав Зораја из Руме,свој ГРБ који је у облику КОРМИЛА који има два значења.

Удружење родитеља деце предшколског узраста Бродић Паркић из Руме(у даљем тексту Удружење) је усвајајући СТАТУТ,опредио се за рад са најмлађим нашим суграђанима полазећи од предпоставке да је темељ неког друшетва ПОРОДИЦА и да као почетак градње јаког деце је у изграђивању јаких и здравих наших потомака.Да неби у најранијем периоду одрастања наша деца била прпуштена само родитељима,васпитачима,ми смо узели на себе да им покажемо кроз игру и дружење,како да направе прве кораке у животу.Наш град Рума као један од ретких градова(по броју становника)саградио је нашој деци прелепи објекат,који треба сачувати и за остале најмлађе наше сународнике,зато је Удружење у свом програмо зацртало и да чува и сачува овај објекат,како би се још многе генерације најмлађих ту безбрижно играле и уз своје родитеље проводиле своје слободно време.Игре и радионице које смо планирали су прилагођене узрасту од тек рођене деце до поласка у први разред основне школе,што незначи да удружење неће исте активности спроводити за осталу старију популацију, па чак и за сву децу до пунолества.Наш програм се заснива на упознавању најмлаших са слободним активностима и овакав вид рекреације изводићемо са васпитачима и предшколским установама,основним школама,разним удружењима и савезима,спортова,културним,струковним организацијама младих и другим,а у складу са Уставом Републике Србије.

Један од предлога ,који је део овог плана,је нуђење локалној самоуправи да Удружење преузме старање над овим објектом и временски преко спонзора и других донација,као и предлога да се помогне око  градње планираног другог дела објекта,који је донет приликом урбанистичког решења градње објекта,а који још није до данас урађен а то су пропратни терени за игру и монтажни објекат  за посластичарницу.Оваквим размишљањима удружење нуди да кроз неки период овај објекат назван МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ,који се налази у склопу великог парка буде скинут са трошкова финансирања  Локалне самоуправе у неко догледно време,чиме би удружење преузело обавезу финансирања свих активности,обезбеђења објекта и одржавала исти на адекватан начин.Ово је део програма удружења који је планиран за дужи период ,а у овом плану за 2015 од неких од програма из статута удружења,односила би се на организацију и помоћ око функционисања објекта за игру и одмор деце.

Делови СТАТУТА Удружења који говоре о основним циљевима Удружења: 

Циљеви удружења

Члан 2.

 Циљеви Удружења су: Организација културног живота и помоћ око одржавања објекта за окупљање деце предшколског узраста у Бродићу Паркићу из Руме, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите оваквог објекта који служи за одмор и забаву деце предшколског узраста, организовање активности око прикупљања средстава од спонзора ради организације културног живота у објекту и одржавања истог, као и за јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања овог објекта који служи за одмор и забаву деци предшколског узраста, организацију игара и културног програма за децу предшколског узраста и организацију одмора и забаве деце и родитеља у слободно време.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области рада и организацији слободних активности и забаве деце предшколског узраста;

2) организује, само или у заједници са другим организацијама и локалном самоуправом, културне и забавне скупове, игре, семинаре и друге облике едукације у области рада и боравка деце у оваквим и сличним објектима;

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на боравак деце у паркићу и забавне активности и игре, у складу са законом;

4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите паркића и за спровођење активности на заштити и уређењу објекта;

5) организује волонтерске акције за чишћење и заштиту паркића и његове околине, као и пошумљавања и озељењавања угрожених делова парка и околине;

6) сарађује са предшколским установама у Руми, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве боравком деце у специфичним објектима за одмор и забаву;

7) прикупља  средства од спонзора, ради организације слободних активности и забаве деце предшколског узраста у паркићу;

8) организује за своје чланове, родитеље и децу, продају сокова и других освежавајућих безалкохолних пића, напитака, сладоледа, сендвича, крофни, разних грицкалица и осталих производа који не изискују потребу за веће складиштење и чување, по симболичним ценама, у циљу анимације деце и посетилаца.

Председник Удружења

Керешић Јован

Контакт

ул:Змај Јовина 30,22400 Рума

060)6016360

 

Паркић Бродић је дечије игралиште које су замислили Архитекте Горан Обрадовић и Бранислав Станковић и конкурисали 2003.Априла 2008 је почела градња објекта да би била завршрна Септембра исте године.До 2010 агенција за обезбеђење је чувала објекат,да би 2010 био запослен Јован Керешића пословима одржавања ,обезбеђења,организовања разних програма .Тада почиње културни програм у овом дечијем објекту до маја 2013,када је због неслагањем са лошим односом Општинске власти био уклоњен из истог објекта,а на његово место су доведене четри особе .Од 2012 је основано и регистровано Удружење родитеља и деце Бродић Паркић из Руме.Удружење је имало паузу до Априла 2015,када је добило средства од Општине Рума за организацију пет игара,а од тада до данас смо успешно организовали 13 игара и угостили смо нашег највећег дечијег живог песника Љубивоја Ршумовића.Већину игара смо организовали захваљујући спонзорима и донаторима из Руме .

Himna Brodic Parkic by Brodic Parkic

Published on Jul 29, 2012
Himna Brodic Parkica nastala 21.jula.2012 na knjizevnoj veceri Nevene Dzaje,koja je napisala reci himne,a muziku je komponovao Miroslav Zoraja.Ovo materijal montiran sa cistim audio zapisom,poklanjamo je svoj decici koja dolazi u parkic..Hvala svima na saradnji i pomoci.Vas Brodic Parkic

Građani sami uređuju Brodić Parkić u Rumi (RTV1)

STV -Srem na dlanu-12.oktobar 2010.

Uploaded on Oct 14, 2010
Gostovanje programskih urednika Brodic parkica povodom akcije Dečje nedelje. U videu:Jovan Kerešić i Branislav Stefanović.

Дечије царство у Бродић Паркићу

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 8.10.2010.

Uploaded on Oct 14, 2010
Бродић паркић се прикључио овогодишњој Дечјој недељи, обележеној у целој земљи, под слоганом "ЗАСТАНИ СВЕТЕ ЗА ТЕНУТАК, ДА ДЕЦА НАЂУ СИГУРАН КУТАК!" Овај снимак је немонтиран материјал Сремске ТВ.

Promocija knjiga - Nevena Dzaja Ruma (Brodic Parkic) 21.07.2012

Published on Aug 6, 2012
Autor Nevena Dzaja

Rekonstrukcija igrališta Brodić parkić u Rumi

Published on Jun 11, 2013
Igralište Brodić parkić u rumskom Velikom parku ove sezone nije otvoreno jer, kako kažu nadležni, zbog dotrajalosti nije bilo bezbedno za najmlađe. Dobra vest je da je počela njegova rekonstrukcija pošto je potpisan ugovor sa izvođačem radova, a rok koji je naložila direkcija za izgradnju rume je 15. jul.

ЗАУСТАВИМО УНИШТАВАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА МОЈ ПАРКИЋ МОЈ БРОДИЋ

Aug. 29, 2015

http://www.peticije24.com/84636

ПРЕДЛОГ ОДРЖАВАЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА И БРИГА О ДЕЦИДајемо Вам предлог како одржавати и држати у функцији објекате и дечија игралишта.Да би се могло приступити решавању проблема потребно је направити договор и састанак са представницима Општинске управе Рума.Први потез је прављење уговора по ком би се на неки период уступио објекат дечије игралиште Мој Бродић Мој Паркић.Са оваквим уговором о старању објекта удружење би учествовало на неким конкурсима око прикупљања средстава путем донација за одржавање објекта,организацију игара и других садржаја везану за децу предшколског и нижег узраста.Мислимо да удружење као невладина организација може да пронађе минимум средстава за остваривања својих планова,а постепено би се овај објекат престао финансирати из буџетских средстава Општине Рума.Такође треба озбиљно разговарати о другој фази градње овог објекта,проширење неких делова као што је изградња посластичарнице ,техничко одржавање,постављање видео надзора,организација преко чланова чуварске службе,поправка тартан подлоге,сређивање базена и дрвећа,организација дечијих игара,стварање дечијег луткарског позоришта,спортска такмичења и друго.

Видео надзор би се могао урадити са по једном камером у сваком терену,игралишту за децу,школама где не посатоји око терена за спорт,тако да би се са једног места контролисали остали објекци исте намене ,а о упадима би се осим видео снимака одмах обавештавала полиција.

Уколико би се могла наћи већа средства од донација овај објекат у великом парку би се могао проширити са другим садржајима и за децу старијег узраста,тако да велики парк уместо место за окупљање наркомана и пијанаца буде ВЕЛИКИ ДЕЧИЈИ ПАРК.

Удружење родитеља у својој регистрацији и неке привредне делатности,такође неки родитељи би могли учествовати ,јер у удружењу су родитељи разних занимања,у поправкама оштећених дечијих игралишта.

Овој је предлог удружења које жели својим активностима да помогне свој деци у граду,сигурно да се мора направити детаљнијплан,а ли пре свега мора се сести и поразговарати са Општинском управом о идеји,а после о уговору којим би се могло омогућити удружењу старање и брига о дечијем игралишту Бродић Паркић.

Надамо се да ћемо наићи на разумевање општинске управе и да ћемо заједно се постарати да наша деца безбрижно се играју у својим игралиштима,да их заштитимо,да им омогућимо да имају свој кутак у коме ће се развијати њихова знања кроз учење и игру,јер то је наша родитељска обавеза.

За Удружење родитеља деце предшколског узраста

Јован Керешић

Ponovo radi "Parkić brodić"

Објављено је 24.07.2013.
Mesto popularno za izvođenje dece u igru u Rumi "Parkić brodić" rekonstruisan je i ponovo otvoren, a za popravku i sanaciju dotrajalih delova iz opštinske kase je izdvojeno oko milion i trista hiljada dinara.
ПРИКАЖИ ВИШЕ

Uskršnji dečiji vašar u Velikom parku (STV)

Објављено је 09.04.2015.
Subota, 11.04.2015. u 10 časova
Organizator: Udruženje roditelja i dece BRODIĆ PARKIĆ

Бродић Паркић

Parkić brodić za decu

Published on May 15, 2015
ˇˇ
Lepo vreme roditelji koriste da svoju decu izvedu na igrališta.
Radio-televizija Vojvodine http://www.rtv.rs

Prilog sa Dečijeg vašara u Brodić Parkiću (STV)

Published on Jun 17, 2015

Ljubivoje Ršumović u četvrtak u Brodić Parkiću (STV)

Published on Jun 10, 2015

dečiji vašar jun 2015

Dobro u Ljudima

Изјава Председника Удружења

Отпремљено је 26.08.2015.

Изјава Председника удружења поводом дешавања у дечијем игралишту Бродић Паркић.

Dobro u Ljudima-N1 TV

There is no video clip yet