Фото Албум Историјат Градња

У овом албуму дајемо преглед слика од идејног решења до градње дечијег игралишта МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ из РУМЕ.

http://www.brodicparkic.org.rs/mojbrodicmojparkic.html