Чланарина

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИЋ ПАРКИЋпаркић ИЗ РУМЕ
ПИБ: 107601319
Главна 232, ВеликиПарк, 22400 Рума Контакт адреса:
МБ.28084595
Делатност 9499 на бази чланарине
Жиро налог
Председник Удружења: Керешић Јован, Змај Јовина 30,22400 Рума

http://www.brodicparkic.org.rs/udruzenje.html 
http://www.facebook.com/brodicparkic  email:  parkicbrodic@gmail.com 


УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ
1. Имате ли могућности / жеље да се активно укључите у рад Удружења? да не
2. Уколико желите да се активно укључите у рад Удружења, која су ваша знања / способности које можете понудити? ______________________________________________________________________________________
3. Означите по

дручја рада Удружења у која желите да будете укључени:
тражење и састављање текстова за интернет страницу
у активностима јавног заступања
хуманитарне активности
превођење енглески - српски
припрема промотивних материјала Удружења (лифлета, брошура .... дизајн или текст)
учествовање у јавним активностима на штандовима Удружења
учествовање у текућим активностима (тражење информација на интернету, телефоном, контактирање са члановима, слање маилова,
факова, адмиснистративни послови, и друго
писање пројеката
не могу никако другачије допринети осим плаћањем чланарине
УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИА паркић ИЗ РУМЕ
ПИБ: 107601319
Главна 232, ВеликиПарк, 2240Рума Контакт адреса:
МБ.28084595
160-373845-55, који се води код Банка Интеса
Председник Удружења: Керешић Јован, Змај Јовина 30,22400 Рума

 

http://parkicbrodic.simplesite.com/ 

http://www.facebook.com/brodicparkic

https://twitter.com/parkicbrodic1 

email. parkicbrodic@gmail.com    

 
A


УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИА паркић ИЗ РУМЕ
1. Имате ли могућности / жеље да се активно укључите у рад Удружења? да не
2. Уколико желите да се активно укључите у рад Удружења, која су ваша знања / способности које можете понудити? _____________________________________________________________________________________
3. Означите подручја рада Удружења у која желите да будете укључени:
тражење и састављање текстова за интернет страницу
у активностима јавног заступања
хуманитарне активности
превођење енглески - српски
припрема промотивних материјала Удружења (лифлета, брошура .... дизајн или текст)
учествовање у јавним активностима на штандовима Удружења
учествовање у текућим активностима (тражење информација на интернету, телефоном, контактирање са члановима, слање маилова,
факова, адмиснистративни послови, и друго
писање пројеката
не могу никако другачије допринети осим плаћањем чланарине
мобил удружења; 060 6016359 мобил предника: 060 6016360
мобил удружења; 060 6016359 мобил предника: 060 6016360
160-373845-55, који се води код Банка Интеса
Жиро налог
Делатност 9499 на бази чланарине


ПРИСТУПНИЦА БРОЈ

Средства скупљена од чланарине биће усмерена на организацију бесплатних програма за децу током календарске године и функционисање УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ
Средства скупљена од чланарине биће усмерена на организацију бесплатних програма за децу током календарске године и функционисање УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ

 

5. Како сте сазнали за УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ _________________________________________________
6. Молимо вас да упишете ваше коментаре на досадашњи рад УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ ________________________________________________________
7. На какву врсту ангажмана сте спремни: волонтерски (неплаћени) спреман / спремна сам и на неплаћени, али и хонорарни по плаћеним пројектним активностима искључиво хонорарни ангажман
7. На какву врсту ангажмана сте спремни: волонтерски (неплаћени) спреман / спремна сам и на неплаћени, али и хонорарни по плаћеним пројектним активностима искључиво хонорарни ангажман
* Приступањем Удружењу прихватам Статут, Визију и Мисију, политику и друге опште акте Удружења
* Приступањем Удружењу прихватам Статут, Визију и Мисију, политику и друге опште акте Удружења

Чланарина се плаћа за календарску годину и износи 300 динара. Други члан исте породице остварује право на попуст 40%
Молимо вас да попуњену приступницу, а уплату можете извршити лично или уплатницом: поверилац: Удружење Родитеља и Деце БРОДИА паркић из Руме сврха уплате: чланарина за (обавезно навести годину) жиро рачун: 160-373845-55, који се води код Банка Интеса   Чланска карта носи број и годину за коју важи.
Молимо вас да попуњену приступницу, а уплату можете извршити лично или уплатницом: поверилац: УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ сврха уплате: чланарина за (обавезно навести годину) рачун: 160-373845-55, који се води код Банка Интеса                    Чланска карта носи број и годину за коју важи.

 

https://www.facebook.com/brodicparkic/media_set?set=a.996135237095288.1073741999.100000964645811&type=3&pnref=story  

Чланарина за 2015 300 РСД

Чланарина за 2015