Извештаји

Jan. 18, 2016

План рада Удружења Родитеља деце предшколског узраста БРОДИЋ ПАРКИЋ за 2016 год.

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТАБРОДИЋ ПАРКИЋ

РУМА,ГЛАВНА 232, ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
Интернет презентација: http://www.facebook.com/brodicparkic
ПИБ:107601319 Матични број:28084595
Рачун Бр:160-373845-55 код :Banka Intesa


У складу са одредбама чл. 11 и 12 Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 28. априла 2012. године у Руми, усвојен је Статут Удружења, а у њему члан :9 по којем доносимо Програм рада за престојећу 2016 годину,коју је усвојила Скупштина Удружења на својој седници одржаној дана:. 23. Децембра. 2015

Удружење родитеља деце предшколског узраста Бродић Паркић из Руме(у даљем тексту Удружење) је усвајајући СТАТУТ,опредио се за рад са најмлађим нашим суграђанима полазећи од предпоставке да је темељ неког друштва ПОРОДИЦА и да као почетак градње јаког деце је у изграђивању јаких и здравих наших потомака.Да неби у најранијем периоду одрастања наша деца била прпуштена само родитељима,васпитачима,ми смо узели на себе да им покажемо кроз игру и дружење,како да направе прве кораке у животу.Наш град Рума као један од ретких градова(по броју становника)саградио је нашој деци прелепи објекат,који треба сачувати и за остале најмлађе наше сународнике,зато је Удружење у свом програмо зацртало и да чува и сачува овај објекат,како би се још многе генерације најмлађих ту безбрижно играле и уз своје родитеље проводиле своје слободно време.Игре и радионице које смо планирали су прилагођене узрасту од тек рођене деце до поласка у први разред основне школе,што незначи да удружење неће исте активности спроводити за осталу старију популацију, па чак и за сву децу до пунолества.Наш програм се заснива на упознавању најмлаших са слободним активностима и овакав вид рекреације изводићемо са васпитачима и предшколским установама,основним школама,разним удружењима и савезима,спортова,културним,струковним организацијама младих и другим,а у складу са Уставом Републике Србије.
Један од предлога ,који је део овог плана,је нуђење локалној самоуправи да Удружење преузме старање над овим објектом и временски преко спонзора и других донација,као и предлога да се помогне око градње планираног другог дела објекта,који је донет приликом урбанистичког решења градње објекта,а који још није до данас урађен а то су пропратни терени за игру и монтажни објекат за посластичарницу.Оваквим размишљањима удружење нуди да кроз неки период овај објекат назван МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ,који се налази у склопу великог парка буде скинут са трошкова финансирања Локалне самоуправе у неко догледно време,чиме би удружење преузело обавезу финансирања свих активности,обезбеђења објекта и одржавала исти на адекватан начин.Ово је део програма удружења који је планиран за дужи период ,а у овом плану за 2016 од неких од програма из статута удружења,односила би се на организацију и помоћ око функционисања објекта за игру и одмор деце.

Делови СТАТУТА Удружења који говоре о основним циљевима Удружења:


Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су: Организација културног живота и помоћ око одржавања објекта за окупљање деце предшколског узраста у Бродићу Паркићу из Руме, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите оваквог објекта који служи за одмор и забаву деце предшколског узраста, организовање активности око прикупљања средстава од спонзора ради организације културног живота у објекту и одржавања истог, као и за јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања овог објекта који служи за одмор и забаву деци предшколског узраста, организацију игара и културног програма за децу предшколског узраста и организацију одмора и забаве деце и родитеља у слободно време.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области рада и организацији слободних активности и забаве деце предшколског узраста;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама и локалном самоуправом, културне и забавне скупове, игре, семинаре и друге облике едукације у области рада и боравка деце у оваквим и сличним објектима;
3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на боравак деце у паркићу и забавне активности и игре, у складу са законом;
4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите паркића и за спровођење активности на заштити и уређењу објекта;
5) организује волонтерске акције за чишћење и заштиту паркића и његове околине, као и пошумљавања и озељењавања угрожених делова парка и околине;
6) сарађује са предшколским установама у Руми, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве боравком деце у специфичним објектима за одмор и забаву;
7) прикупља  средства од спонзора, ради организације слободних активности и забаве деце предшколског узраста у паркићу;
8) организује за своје чланове, родитеље и децу, продају сокова и других освежавајућих безалкохолних пића, напитака, сладоледа, сендвича, крофни, разних грицкалица и осталих производа који не изискују потребу за веће складиштење и чување, по симболичним ценама, у циљу анимације деце и посетилаца.


У 2016 Удружење планира ширу сарадњу са локалном самоуправом с'циљем да се одржи у функцији објекат,да се помогне око обезбеђивање објекта видео надзором,да се организују културе и спортске активности,која је усвојила Скупштина Удружења родитеља деце предшколског узраста „БРОДИЋ ПАРКИЋ “из Руме на својој седници одржаној дана:. 23. Децембра. 2015 следећи :

План рада
Удружења Родитеља деце предшколског узраста БРОДИЋ ПАРКИЋ за 2016 год.

Јануар

Учествовање у раду радионица за прављење новогодишњих и божичних украса са родитељима и децом.Програм се спроводи у оквиру породице а циљ је научити децу на конструктиван рад са родитељима.Приход од продаје одлази породицама са социјалним проблемима.Обележавање : 01. 01. Светски дан породице, Светски дан мира
08. 01. Светски дан писмености,10. 01. Светски дан смеха,15. 01. Дан верских слобода.

Фебруар

Учествовање у раду радионица за прављење осмомартовских украса са родитељима и децом.Програм се спроводи у оквиру породице а циљ је научити децу на конструктиван рад са родитељима.Приход од продаје одлази мајкама са социјалним проблемима.Обележавање : 04. 02. Међународни дан борбе против рака,07. 02. Међународни дан живота,11. 02. Светски дан болесника,12. 02. Дарвинов дан,14. 02. Дан заљубљених,15. 02. Светски дан деце оболеле од рака,20. 02. Дан ненасилног отпора,21. 02. Међународни дан матерњег језика,22. 02. Међународни дан жртава

Март

Радни састанци са родитељима,преговори са спонзорима око прикљупања средстава за помоћ око сређивања дечијег игралишта,помоћ око уређења објекта за полетак рада.Помоћ родитеља еазних струка да се уреди канализација, како би се заједно са локалном самоуправом средила канализација и прокопало испод пута до канализационог отвора који се налази уз улаз у ветеринарску станицу и кафић на тргу. Организује волонтерске акције за чишћење и заштиту паркића и његове околине, као и пошумљавања и озељењавања угрожених делова парка и околине.Приклсдно обрлржавање:01.03-08.03.Недеља борбе против рака
02.03.Светски дан књиге,07. 03. Дан позоришта,08. 03. Међународни дан жена,14. 03. Међународни дан река,19.03.Дан ластавица
20. 03. Светски дан поезије, 21. 03. Међународни дан инвалида рада, елиминације расне дискриминације, Дан шума,22. 03. Светски дан воде,23. 03. Дан метеорологије,24. 03. Светски дан борбе против туберкулозе,24. 03. - 31. 03. Недеља здравих уста и зуба,27. 03. Светски дан позоришта


Април

Обележавање 1.априла.Дана шале организује, само или у заједници са другим организацијама и локалном самоуправом, културне и забавне скупове, игре, семинаре и друге облике едукације у области рада и боравка деце у оваквим и сличним објектима.Традиционално отварање објекта за игру деце МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ,уколико то временски услови дозволе. Прикупља  средства од спонзора, ради организације слободних активности и забаве деце предшколског узраста у паркићу . Свечано Обележавање Дана планете, Организује волонтерске акције за чишћење и заштиту паркића и његове околине, као и пошумљавања и озељењавања угрожених делова парка и околине. Приклсдно обрлржавање: 01.04.Дан борбе против алкохолизма, Светски дан шале, Дан за екологију душе,02.04.Међународни дан дечије књижевности,04.04.Међународни дан свести о минама и демонтирању, Дан заштите на раду,07.04.Светски дан здравља, Светски дан урбанизма,09.04.Светски дан Рома,11.04.Светски дан Паркинсонове болести,15.04.Светски дан породице,20.04.Међународни дан заштите од буке,22.04.Светски дан дан планете Земље,23.04.Светски дан књиге, Светски дан заштите ауторских права,23.04.- 29. 04. УН недеља безбедности у саобраћају,24.04.Међународни дан заштите лабораторијских животиња,26.04.Светски дан интелектуалне својине,27.04.Светски дан дизајна,28.04.Дан паса водича,29.04.Међународни дан игре


Мај

Организација и отварање културнг и спортског програма у дечијем објекту.Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.Удружење предлаже да сваки месец се организује са спортским савезом гостовање неког спортског клуба из Руме,са показним вежбама са геслом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ.Такође ће се оргаизовати традиционалне Игре без граница,које развијају моторику код мале деце и доносе свима такмичарски дух и забављање.Бесплатна организација рођендана деце у једном делу паркића.Дружење са риболовачким клубом Шаран и организовање традиционог пецања у базену паркића РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП.Организација приредби за децу,приказивање цртаних филмова преко видео бима.Организација позоришних представа за децу.Организација дружења са песницима и књижевне вечери за децу.Организација сусрета са сликарима и прављење дечије радионице и ликовне колоније.Организација дружења са извиђачима.аеро клубом и другим организацијама и промоција њиховог рада. Приклсдно обрлржавање:
01. 05. Међународни празник рада,03. 05. Међународни дан слободе медија, Међународни дан борбе против астме,04. 05. Међународни дан ватрогасаца,05. 05. Међународни дан бабица,06. 05. Дан еколога Србије,08. 05. Међународни дан Црвеног крста и Црвеног полумесеца,08. 05. - 15. 05. Недеља Црвеног крста,09. 05. Дан Европе
10. 05. Дан кретања, Дан птица и дрвећа,11. 05. Светски дан писања писама,11. 05. - 17. 05. Недеља здравља уста и зуба,12. 05. Међунродни дан медицинских сестара,13. 05. Светски дан праведне трговине,14. 05. Дан птица селица,15. 05. Међународни дан акције за климу, Међународни дан породице,16. 05. Плес са Европом- Матуранско парада,17. 05. Међународни дан Хомофобије, Светски дан телекомуникација,18. 05. Светски дан музеја,21. 05. Светски дан за културну разноликост, дијалог и развој,22. 05. Међународни дан биолошке разноврсности,24. 05. Европски дан паркова,25. 05. Међународни дан спорта,28. 05. Дан лептира,29. 05. Међународни дан миротвораца УН-а
Јун


Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.Организација и отварање културнг и спортског обележавање славе Удружења родитеља деце предшколског узраста Бродић Паркић из Руме, Приклсдно обрлржавање:Недеља 28.јун.2015 ВИДОВДАН. Приклсдно обрлржавање:01. 06. Међународни дан деце, Сведски дан млека,04. 06. Међународни дан деце жртава насиља,05. 06. Светски дан заштите животне средине,08. 06. Светски дан океана,12. 06. Међународни дан борбе против дечјег рада,14. 06. Светски дан добровољних давалаца крви,15. 06. Светски дан хране,17. 06. Светски дан борбе против дезертификације и суше,18. 06. Светски дан Сунца,20. 06. Светски дан избеглица,21. 06. Светски дан музике, Светски дан мира и молитве,23. 06. Олимпијски дан трчања, Дан јавног сервиса,24. 06. Дан рода,26. 06. Међународни дан за подршку жртвама насиља,
Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге,29. 06. Дан ДунаваЈул-Август

Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.Организација и отварање културнг и спортског Летњег програма и распуста у дечијем објекту.Удружење предлаже да сваки месец се организује са спортским савезом гостовање неког спортског клуба из Руме,са показним вежбама са геслом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ.Такође ће се оргаизовати традиционалне Игре без граница,које развијају моторику код мале деце и доносе свима такмичарски дух и забављање.Бесплатна организација рођендана деце у једном делу паркића.Дружење са риболовачким клубом Шаран и организовање традиционог пецања у базену паркића РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП.Организација приредби за децу,приказивање цртаних филмова преко видео бима.Организација позоришних представа за децу.Организација дружења са песницима и књижевне вечери за децу.Организација сусрета са сликарима и прављење дечије радионице и ликовне колоније.Организација дружења са извиђачима.аеро клубом и другим организацијама и промоција њиховог рада. Приклсдно обрлржавање:
ЈУЛ
Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.прва субота у јулу Међународни дан сарадње, Међународни дан задруга,11. 07. Светски дан становништва,20. 07. Светски дан скока
АВГУСТ
Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.01. 08. - 07. 08. Светска недеља дојења,01. 08. Међународни дан пријатељства,06. 08. Дан Хирошиме,09. 08. Међународни дан сиромашних,12. 08. Годишњица Женевске конвенције, Међународни дан младих,23. 08. Међународни дан сећања на трговину робљем и њену забрану,29. 08. Међународни дан несталих

Септембар

Oрганизација сваког месеца од 3.маја до 3.септембра дечијег вашара,са циљем да се за време вашара током лета направи у великом парку дечији вашар где би деца размењивала и продавала дечије играчке и остале потребштине.Организација и отварање културнг и спортског обележавање почетка школске године и завршетак летњег распуста.. Организација и отварање културнг и спортског програма и почетка школске године у дечијем објекту.Удружење предлаже да се организује са спортским савезом гостовање неког спортског клуба из Руме,са показним вежбама са геслом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ.Такође ће се оргаизовати традиционалне Игре без граница,које развијају моторику код мале деце и доносе свима такмичарски дух и забављање.Бесплатна организација рођендана деце у једном делу паркића.Дружење са риболовачким клубом Шаран и организовање традиционог пецања у базену паркића РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП.Организација приредби за децу,приказивање цртаних филмова преко видео бима.Организација позоришних представа за децу.Организација дружења са песницима и књижевне вечери за децу.Организација сусрета са сликарима и прављење дечије радионице и ликовне колоније.Организација дружења са извиђачима.аеро клубом и другим организацијама и промоција њиховог рада. Приклсдно обрлржавање: 01. 09. Дан глувих,08. 09. Међународни дан писмености, Светски дан борбе против беснила,11. 09. Дан европске баштине, Светски дан прве помоћи,14. 09. - 21. 09. Недеља борбе против туберкулозе и осталих плућних болести,15. 09. Светска акција '' Очистимо свет '',16. 09. Светски дан очувања озонског омотача, Европски дан прве помоћи,21. 09. Међународни дан мира, Светски дан Алзххеимерове болести,
Међународни дан заштите шишмиша, Међународни дан европске заставе,22. 09. Светски дан без аутомобила, Светски дан слављења онлине живота,25. 09. Светски дан срца,26. 09. Европски дан језика, Дан чистих планина, Светски дан контрацепције,27. 09. Светски дан туризма,29. 09. Дан гусака.

Октобар

Организација и отварање културнг и спортског обележавање почетка.Почетак јесени Организација културног и спортског програма у дечијем објекту.Удружење предлаже да се организује са спортским савезом гостовање неког спортског клуба из Руме,са показним вежбама са геслом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ.Такође ће се оргаизовати традиционалне Игре без граница,које развијају моторику код мале деце и доносе свима такмичарски дух и забављање.Бесплатна организација рођендана деце у једном делу паркића.Дружење са риболовачким клубом Шаран и организовање традиционог пецања у базену паркића РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП.Организација приредби за децу,приказивање цртаних филмова преко видео бима.Организација позоришних представа за децу.Организација дружења са песницима и књижевне вечери за децу.Организација сусрета са сликарима и прављење дечије радионице и ликовне колоније.Организација дружења са извиђачима.аеро клубом и другим организацијама и промоција њиховог рада.Крајем месеца затварање објекта. Приклсдно обрлржавање: 01. 10. - 05:10. Дечија недеља,01. 10. Међународни дан старијих особа, Дан укудање нуклеарног оружја, Светски вегетаријански дан, Међународни дан музике,Светски дан борбе против хепатитиса,02. 10. Светски дан становања, Светски дан домаћих животиња,03. 10. Сведски дан места, Међународни дан деце, 04. 10. Светски дан заштите животиња,05. 10. Светски дан учитеља
друга среда у октобру Међународни дан ублажавања последица природних катастофа,06. 10. Светски дан пешака, Светски дан поште, Дан фер плеја УЕФА,10. 10. Светски дан менталног здравља, Дан захвалности за плодове земље,11. 10. Дан посвећен смањењу природних катастрофа,14. 10. Светски дан "Белог штапа", Светски дан давалаца органа,15. 10. Светски дан чистих руку, Дан слепих, Међународни дан жена на селу,16. 10. Светски дан хране,17. 10. Светски дан борбе против сиромаштва, Светски дан против боли ,21. 10. Светски дан борбе против пиратерије,22. 10. Међународни дан пажње посвећене муцању и говорним манама,24. 10. Светски дан УН, Дан доступности информација, Дан борбе против рака дојке,24. 10. - 30. 10. Недеља разоружања,25. 10. Дан добровољних давалаца крви,27. 10. Светски дан аудио визуелне културне баштине,30. 10. Светски дан штедње, Дан борбе против можданог удара, 31. 10. - 06. 11. Недеља штедње, Светски дан вегетације

Новембар-Децембар

Прикупља  средства од спонзора, ради организације обезбеђења објекта преко зиме,обезбеђење и налажење средстава за видео надзор како би се сачувао објекат преко зиме и када је објекат затворен.Организовање зимских чаролија и такмичење у прављењу снешка и грудвању.
Овај програм се реализује у сарадњи са локалном самоуправом и сродним удружењима.
У 2016 планирамо да се више укључимо у сакупљање чланарине,учествовање на разним конкурсима фондација,Општине ,покрајине и републике.
Такође учестујемо на разним округлим столовима где се обучавамо и упознајемо у цивилном сектору,улози родитеља и породице,као и помоћи и забави деце.У Руми: 23. Децембра. 2015 Подносилац програма______________________
Керешић Јован
Председник Удружења

Jan. 18, 2016

Извештај о раду за 2015 годину

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТАБРОДИЋ ПАРКИЋ

РУМА,ГЛАВНА 232, ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
Интернет презентација:
http://www.facebook.com/brodicparkic , http://parkicbrodic.simplesite.com/
тел. Удружења:060)6016359,060)6016358 Председник:060)6016360
ПИБ:107601319 Матични број:28084595
Рачун Бр:160-373845-55 код :Banka Intesa

У складу са одредбама чл. 11 и 12 Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 28. априла 2012. године у Руми, усвојен је Статут Удружења, а у њему члан :9 по којем доносимо Извештај о раду за 2015 год. и Програм рада за престојећу 2016 годину.

Удружење родитеља деце предшколског узраста Бродић Паркић из Руме(у даљем тексту Удружење) је усвајајући СТАТУТ,опредио се за рад са најмлађим нашим суграђанима полазећи од предпоставке да је темељ неког друштва ПОРОДИЦА и да као почетак градње јаког деце је у изграђивању јаких и здравих наших потомака.Да неби у најранијем периоду одрастања наша деца била прпуштена само родитељима,васпитачима,ми смо узели на себе да им покажемо кроз игру и дружење,како да направе прве кораке у животу.Наш град Рума као један од ретких градова(по броју становника)саградио је нашој деци прелепи објекат,који треба сачувати и за остале најмлађе наше сународнике,зато је Удружење у свом програмо зацртало и да чува и сачува овај објекат,како би се још многе генерације најмлађих ту безбрижно играле и уз своје родитеље проводиле своје слободно време.Игре и радионице које смо планирали су прилагођене узрасту од тек рођене деце до поласка у први разред основне школе,што незначи да удружење неће исте активности спроводити за осталу старију популацију, па чак и за сву децу до пунолества.Наш програм се заснива на упознавању најмлађих са слободним активностима и овакав вид рекреације изводићемо са васпитачима и предшколским установама,основним школама,разним удружењима и савезима,спортова,културним,струковним организацијама младих и другим,а у складу са Уставом Републике Србије.
Један од предлога ,који је део овог плана,је нуђење локалној самоуправи да Удружење преузме старање над овим објектом и временски преко спонзора и других донација,као и предлога да се помогне око градње планираног другог дела објекта,који је донет приликом урбанистичког решења градње објекта,а који још није до данас урађен а то су пропратни терени за игру и монтажни објекат за посластичарницу.Оваквим размишљањима удружење нуди да кроз неки период овај објекат назван МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ,који се налази у склопу великог парка буде скинут са трошкова финансирања Локалне самоуправе у неко догледно време,чиме би удружење преузело обавезу финансирања свих активности,обезбеђења објекта и одржавала исти на адекватан начин.Ово је део програма удружења који је планиран за дужи период ,а у овом плану за 2016 од неких од програма из статута удружења,односила би се на организацију и помоћ око функционисања објекта за игру и одмор деце.
Делови СТАТУТА Удружења који говоре о основним циљевима Удружења:
Циљеви удружења
Члан 2.
Циљеви Удружења су: Организација културног живота и помоћ око одржавања објекта за окупљање деце предшколског узраста у Бродићу Паркићу из Руме, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите оваквог објекта који служи за одмор и забаву деце предшколског узраста, организовање активности око прикупљања средстава од спонзора ради организације културног живота у објекту и одржавања истог, као и за јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања овог објекта који служи за одмор и забаву деци предшколског узраста, организацију игара и културног програма за децу предшколског узраста и организацију одмора и забаве деце и родитеља у слободно време.
Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области рада и организацији слободних активности и забаве деце предшколског узраста;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама и локалном самоуправом, културне и забавне скупове, игре, семинаре и друге облике едукације у области рада и боравка деце у оваквим и сличним објектима;
3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на боравак деце у паркићу и забавне активности и игре, у складу са законом;
4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите паркића и за спровођење активности на заштити и уређењу објекта;
5) организује волонтерске акције за чишћење и заштиту паркића и његове околине, као и пошумљавања и озељењавања угрожених делова парка и околине;
6) сарађује са предшколским установама у Руми, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве боравком деце у специфичним објектима за одмор и забаву;
7) прикупља  средства од спонзора, ради организације слободних активности и забаве деце предшколског узраста у паркићу;
8) организује за своје чланове, родитеље и децу, продају сокова и других освежавајућих безалкохолних пића, напитака, сладоледа, сендвича, крофни, разних грицкалица и осталих производа који не изискују потребу за веће складиштење и чување, по симболичним ценама, у циљу анимације деце и посетилаца.
У 2016 Удружење планира ширу сарадњу са локалном самоуправом с'циљем да се одржи у функцији објекат,да се помогне око обезбеђивање објекта видео надзором,да се организују културе и спортске активности,која је усвојила Скупштина Удружења на својој седници одржаној дана:. 23. Децембра. 2015 следећи:
Извештај о раду за 2015 годину
У 2015 години Удружење је после близу две године паузе изабрало нову управу и донело одлуку да у будућем периоду своје активности спроводи са децом свих старосних узраста ,а кад за то стекну се услови промени назив и прошири своју делатност на сву децу у СТАТУТУ Удружења.Такође смо донели одлуку да учествујемо у конкурсима за финансирање Удружења и НВО.
Крајем 2014 Удружење родитеља деце БРОДИЋ ПАРКИЋ припремао је своје украсе за један од најзначајнијих празника Нову годину и Божић .Радили смо калупе за неке новогодишње
и Божичне поклоне деце и родитеља.Сва средства прикупљена од продаје ишла су зафинансирање рада удружења.
Цена је била добровољни прилози чиме смо помогли раду удружења и најсиромашнијих породица.Наша жеља је да проширимо производњу и продају у Руми,Новом Саду и другим местима Србије,где смо вршили промоцију и продају дечијих радова.

У Јануару 2016 смо учествовали по први пт на конкурсу Општине Рума,где смо од свих Удружења добили најмања средства у висини 20.000 дин.а план за 2016 је био 70.000 РСД,због наводно смањеног буџетског финансирања и доста пријављених Удружења.
Ова чињеница није нас спутала,али је доста утицала да план који смо донели не спроведемо у целини,али сматрамо и поред свих потешкоћа и неразумевања код оних који су требали да нам дају подстицај, смо успели у спровођењу акција,програма за децу и родитеље,стекли велико искуство за наредни период.
Креативна радуионица у продуженом боравку ОШ Змај Јова Јовановић и Удружење родитеља деце Бродић Паркић из Руме
Дана 5.марта.2015 Председник удружења родитеља деце боравио је у продуженом боравку ОШ Змај Јова Јовановић из Руме.Ту смо успешно организовали креативну радионицу са ђацима .Тема је била припремање поклона за 8 март.Велика сарадња Удружења и деце ове школе је опет успешно настављења.Удружење се захваљује директору школе Дробац Зорану и учитељици Драгани из продуженог боравка.
Били смо активни на друштвеним мрежама а створили смо и своју страницу и презентацију,преко којих смо упућивали позиве за сарадњу у виду спонзорства и донаторства.Од средстава добијеним од спонзора и донатора успели смо да једва испунимо планиране активности са прикупљеним новчаним средствима од 31.000,00 РСД и проиводима,освежењима за учеснике око 40.000,00 РСД.
УСКРШЊИ ДЕЧИЈИ ВАШАР
Организовали смо по први пут ДЕЧИЈИ ВАШАР који ће убудуће бити традиција сваке прве СУБОТЕ после РУМСКОГ ВАШАРА.Ово је било и званично ОТВАРАЊЕ дечијег игралишта МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ .
Пошто смо добили дозволу да организујемо УСКРШЊЕ СВЕЧАНОСТИ ,ЗБОГ КРАТКОЋЕ ВРЕМЕНА РЕДИГОВАЛИ СМО ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАТОР УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ
ПРОГРАМ 
ДЕЧИЈИ ВАШАР 11.04.2015 почетак у 10 часова
Организујемо по први пут ДЕЧИЈИ ВАШАР који ће убудуће бити традиција сваке прве СУБОТЕ после РУМСКОГ ВАШАРА на ком је учествовало 30 излагача,а обишло је преко 500 посетилаца родитеља и деце током целог дана док је трајао програм.На самом вашару је формирана трочлана комисија од родитеља и деце која је прогласила три најуспешнија дечијег излагача у категорији предшколараца и школског узраста, они су добили награде и дипломе.Потрошено је од средстава Општине Рума 8.750,00 РСД .које смо употребили за фотокопирање материјала и обавештења за организацију приредби,снимање и израду фотографија са приредби,материјала за прављење ускршних корпица и декорације.Од спонзора и донатора сакупили смо 8.500,00 РСД и у вредности робе 15.000,00 РСД и то преко 200 офарбаних јаја,слаткиша за децу,сланих и слатких пецива,сокова,књига за награђене учеснике,плаћање превоза клупа и столица,озвучења и других трошкова.
На дечији вашар позвали смо нашу децу да понесу своје играчке које ћете размењивати са својим пријатељима,продавати или куповати,била је организована и продаја слаткиша,сладоледа,грицкалица,деца су могла да донесу слатке колаче које им праве маме и баке и да их продају.
МОТО ЗЕКА У ПАРКИЋ БРОДИЋУ Почетак у 12 часова
Наши пријатељи из мото клуба ФАЛКОНС даровали су деци УСКРШЊЕ ПОКЛОНЕ,
БИЛО ЈЕ ТАКМИЧЕЊЕ У КУЦАЊУ УСКРШЊИМ ЈАЈИМА,победници у категорији млађих (предшколараца),школске деце и родитељи добили су награде и дипломе..
КЊИЖЕВНО ДРУЖЕЊЕ СА НЕВЕНОМ ЏАЈОМ и њеним гостима из АУСТРИЈЕ.
У склопу Ускршњих дешавања и планираног програма у објекту Бродић Паркић у Суботу:11.априла.2015 године у БРОДИЋ ПАРКИЋУ,са почетком у 12и30 часова,организизовали смо дружење са книжевницом и песникињом нашом румљанком НЕВЕНОМ ЏАЈОМ,која тренутно живи у Бечу са својим гостима.
ПРИЛИКОМ ГОСТОВАЊА НЕВЕНЕ ЏАЈЕ ,која је написала НАШУ ХИМНУ УДРУЖЕЊА РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ и дечијег игралишта МОЈ БРОДИЋ МОЈ ПАРКИЋ,а искористили смо прилику да је поздравимо и захвалимо се на досадашњој сарадњи ,такође нам је у госте дошао КОМПОЗИТОР ПЕСМЕ МИРОСЛАВ ЗОРАЈА,које смо у име Удружења прогласили Почасним Капетанима овог дечијег игралишта.
Субота 11.април.2015 Почетак у 15и30 часова
Наши мали другари из Клуба Реалног Аикидоа
МЕТОД РУМА-РУМСКИ ВИТЕЗОВИ
Наши мали другари из Клуба Реалног Аикидоа РУМСКИ ВИТЕЗОВИ су имали ових дана пре отварања румског културног лета,јавни наступ на центру,а код нас су отворили спортски програм под називом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ.
НАШУ ДЕЦУ СМО ПОЗВАЛИ ДА ДОЂУ ДА СЕ ДРУЖИМО СА ВИТЕЗОВИМА ОВОГ СПОРТА КОЈИ СУ НАМ ДЕМОСТРИРАЛИ ВЕШТИНУ САМООДБРАНЕ УЗ СВОГА УЧИТЕЉА Мајстора СЛОБОДАНА РАЛИЋА
УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ ПОЗВАЛО ЈЕ СВЕ СВОЈЕ ПРИЈАТЕЉЕ СТАРИЈУ ДЕЦУ И НАЈМАЊЕ СУГРАЂАЊЕ ДА ДОЂУ СА СВОЈИМ РОДИТЕЉИМА И УЖИВАЈУ У НАШЕМ ПРОГРАМУ И СВЕЧАНОМ ОТВАРАЊУ КУЛТУРНИХ,СПОРТСКИХ И ОСТАЛИХ ДОГАЂАЈА У ОВОМ МАЛОМ ДЕЧИЈЕМ РАЈУ .ПОД МОТОМ:
ЖИВИ БИЛИ И СА НАМА СЕ РАДОСНО И СРЕЋНО ПРОВОДИЛИ
Као прилог овом програму,дајемо приказ ранијих догађаја везаних за ове културне и спортске догађаје
Није Васкрс честитка.ни дарови скупи, већ је то нешто што не може да се купи! То је молитва и благослов од Бога, да свако још више воли ближњега свога.
ДА СЕ ПОДСЕТИМО РАНИЈЕГ УРЕЂЕЊА И УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА
Првомајска радна акција...
Ми смо одржали реч,а они који су требали да помогну у реализацији игара у дечијем игралишту су затајили,као прошли пут ... Овом приликом се захваљујем МК Фалконс на пруженој помоћи око уређења објекта и на сарадњи !
2 и 3. мај 2013. 
Бродић Паркић Рума Захваљујем се у име родитеља и деце да се неко сетио Бродић Паркића.Сви напори које смо улагали три године,били су пуцањ у празно.Надам се да ће ова иницијатива удружења уродити плодом и да ће људи који воде овај град,дати већи значај овом објекту и одржавању у функцији.Група грађана је показала да код наших људи има добре воље,надам се да ће бити и средстава да се то оствари.Такође ова одборничка иницијатива говори о томе да овај објекат несме да буде задња ствар приликом одржавања града,ово мора бити убудуће приоритет,није тачно да не може се наћи толико средстава,ево јуче доказа да са мало пара може много да се учини.Још има доста да се уради и морамо се сви укључити.
Хвала свима који су нас подржавали и борили се за НАШ БРОДИЋ ПАРКИЋ...
УСКРСНЕ ЧАРОЛИЈЕ У БРОДИЋ ПАРКИЋУ !!!
Драги пријатељи,у Суботу:4маја.2013 године,12 часова, у Бродић паркићу нам је дошао МОТО ЗЕКА.Позвали смо децу да понесу своје корпице и дођу да се дружимо,било је слаткиша,шарених ускршних јаја,сликања и вожња на моторима и још много тога...
Шта рећи,слике на нашој друштвеној страници говоре боље од речи.захваљујем се у име Бродић Паркића,Мото Клубовима:Falcons,Орлови, Speed.Ко није био нека жали за овим лепим догађајем...
КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ СА НЕВЕНОМ ЏАЈОМ
У склопу летњих дешавања и планираног програма у објекту Бродић Паркић у Суботу:21.јула.2012 године у БРОДИЋ ПАРКИЋУ,са почетком у 18 часова,организовали смо промоцији књига СТРАНАЦ и МИРИС ЗЕМЉЕ, наше румљанке НЕВЕНЕ ЏАЈЕ,која тренутно живи у Бечу.Гости вечери су песник Драган Пјевац,музичар Мирослав Зораја,дечији песници из Руме и рок група ФАЛКОНС из Руме са рок концертом до 23 часа. Програм је трајао од 18 до 23 часа. Аутор књига Невена Џаја рођена је у Руми 1954 године.Дете је из мешовитог брака.Завршила је вишу економску школу и веома млада одлучила да оде у Немачку.Са своје 22 године поново одлази из земље,али овога пута у Аустрију,где завршава школу за медецинску сестру.Живи и ради у Бечу 35 година,разведена и мајка три сина.Још као дете имала је велику жељу да своје животне згоде и незгоде напише и тако створи једну књигу.Жеља за писањем јавила се још у детињству када је објавила песме и кратке приче у дечијим новинама.До сада је објавила две књиге,а у припреми су још две.Невена је радила несебично и као хуманитарни радник током ратних збивања у бившој Југославији,а била је покретач акција против бомбардовања своје земље.
Нашии мали другари из Клуба Реалног Аикидоа
РУМСКИ ВИТЕЗОВИ
Наши мали другари из Клуба Реалног Аикидоа РУМСКИ ВИТЕЗОВИ су имали тих дана пре отварања румског културног лета,јавни наступ на центру. А код нас су отворили спортско дружење под мотом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ
9.Јули ,2011год
Драги наши пријатељи отворили смо спортско лето у паркићу.Данас смо представили наше пријатеље из реалног аикидоа. Били смо први који су презентовали у нашем паркићу нови спортски клуб који ће водити интернацинални мајстор овог спорта и наш пријатељ Слободан Ралић мајстор овог спорта,са међународним искуством као тренер.Слоба је дуго година водио школу реалног аикидоа у Италији,а од септембра ће почети и у нашем граду.Срећно му било и желимо му успеха у раду.Са овим смо отворили спортско лето у паркићу и током викенда ћемо презентовати све спортске клубове из Руме,под слоганом СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ. 
Тренинзи на отвореном у Бродић Паркићу
Клуб реалног аикидоа Румски витезови,тих аугустовских дана,указали су нам част у Бродић Паркићу,да демонстрирају своју вештину.Њихов тренер инструктор реалног аикидоа Слободан Ралић изразио је жељу да нашим малим другарима покаже како је ово леп и занимљив спорт. Користимо прилику да позовемо све остале клубове да нам се придруже и покажу нашим малим и будућим спортовима чари спортова којим се баве.Спорт је најбољи начин развијања духа и тела код наших малих другара,зато ће Бродић паркић увек подржавати овакве идеје.Свим маљлим другарима желимо да се вину у висине спортова и да постигну најбоље олимпијске резултате.
Припреме за МАЈСКЕ СУСРЕТЕ у БРОДИЋ ПАРКИЋУ
Пошто нисмо могли да обезбедимо кошење преко ЈП Комуналац због заузетоси око рада на другим површинама,морали смо због безбедности деце и крпеља,јер се тих дана смењивала киша и сунце, да преузмемо и ту обавезу.
ДРУГИ ДЕЧИЈИ ВАШАР
По други пут смо организовали дечији вашар.Учествовало је преко 25излагача,Најбољи излагач је једва изабран и то из шешира,јер ЖИРИ није могао да се определи између 4 најбоља излагача.Ипак је одлучено да то буде КУБЕТ ЛУКА.Позивали смо све родитеље који имају фотографије са дечијег вашара да окаче на нашу друштвену страницу.Уједно ,да би знали колико вам се свиђа овакав вашар позивали смо све да лајкују.Уколико буде гласова знаћемо да треба ДЕЧИЈИ ВАШАР постане традиција и да још више прикупимо излагача и посетиоца.Једно је сигурно ово је једини ДЕЧИЈИ ВАШАР у СРБИЈИ и околини на отвореном простору...
Први маскембал у Бродић Паркићу одржан 9.маја.2015.Гост маскембала дечији аниматор која је била и главни члан Жирија.Лепо време,али морамо признати да смо очекивали далеко већи број учесника.
Престављање спортског клуба-Џудо клуб РУМА
Џудо клуб Рума основан је 2003 године,члан је прве СРПСКЕ СУПЕР ЛИГЕ.Млад клуб у овом спорту али иза себе има много добрих резултата у Србији,на Балкану,Европи и светским такмичењима.У госте су нам дошли најмлађи чланови да нам прикажу најбоље захвате и оно што краси овај СПОРТ.Нажалост због померања термина није био посећен како смо се надали.Захваљујемо се тренеру Лазићу што нам је представи његове чланове и помогао да организујемо мали спортски спектакл...
ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 2015
Ове године смо по први пут организовали игре без граница.Дисциплине су биле следеће трчање.трчање у џаковима,пикадо.У свим дисциплинама смо имали три категорије то су деца предшколског узраста,деца од 1 до 4 разреда основне школе и родитељи.Изненађени смо били учешћем у последњој категорији,чиме смо добили надамо се од родитеља позитивно мишљење о организацији.Судије су биле изабране од родитеља и захваљујемо се овом приликом свима .Поделили смо дипломе и награде за све категорије.Лепо време и добра атмосвера међу присутним допринели су да ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА са великим успехом се одрже.На крају се захваљујемо:родитељима и деци,ОШ Змај Јова Јовановић,Милану за превоз и нашем пријатељу ЋЕЛИ за разглас,Ћендо Банету на помоћи,спонзорима:билијар клуб ШТУТГАРТ и посластичарници РУМ БУМ.
За Мај месец потрошено је 3000,00 РСД од Општине Рума за припрему овог и прошлог дечијег вашара,од спонзора је прикупљено 4000,00 РСД,а роби у вредности више од 5000,00 РСД у виду слаткиша,сланих и слатких пецива,сокова и освежења.На вашару је било око 100 учесника и преко 300 посетилаца родитеља и деце.
У Мају смо позвани да учествујемо уживо у РТВ јутарњем програму као пример доброг рада и бризи за дечија игралишта.
ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМ ЗА ЈУН
у ЈУНУ планирамо да дочекамо нашег највећег живог дечијег песника ЉУБИВОЈА РШУМОВИЋА.
Програм за Четвртак:11.ЈУН 2015 :
У 9 часова планирамо по трећи пут 
ДЕЧИЈИ ВАШАР
Јединствен вашар у Србији намењен деци...
У 11 час.Угостићемо нашег дечијег песника ЉУБИВОЈА РШУМОВИЋА - том приликом смо ЧИКА ЉУБИ РШУМУ уручили пртизнање почасног капетана нашег БРОДИЋ ПАРКИЋА...
Дружење са нашим почасним Капетаном БРОДИЋ ПАРКИЋА
Драги наши пријатељи имали смо ту част да у госте доведемо највећег живог дечијег песника Љубивоја Ршумовића,такође смо га именовали за почасног капетана нашег Бродић Паркић Рума .овај мали Brodic Parkic ће надамо се још дуго да опстаје на лепом зеленом дечијем мору ...
у 13 час.планирали смо гостовање позоришта из Руме са дечијом представом...
Трећи дечији вашар почео је у 9 часова,учествовало је преко 40 деце као излагача ,а посетило је преко 1000 деце свих узраста.
За Јун месец потрошено је 4.650,00 РСД од Општине Рума за припрему овог и прошлог дечијег вашара,од спонзора је прикупљено 13.000,00 РСД,а роби у вредности више од 15000,00 РСД у виду слаткиша,сланих и слатких пецива,сокова и освежења.Трећи дечији вашар почео је у 9 часова,учествовало је преко 40 деце као излагача ,а посетило је преко 1500 деце свих узраста родитеља и педагошких радника.
4 Дечији Вашар и РиБа РиБи ГрИзЕ рЕп 24.7.2015
Организовали 4 Дечији Вашар и пецање за децу и рибљу чорбу за родитеље и децу у сарадњи са спортско риболовачким клубом Шаран и рибарницом Љота из Руме.Он који су били уживали су,остали ће жалити што нису дошли... 
Имали смо гостовање телевизије Н1 који су снимали за серијал добро у људима у Јулу и Августу.
Наши чланови су учествовали на састанцима и округлим столовима организованим за НВО,буџетирање локалне заједнице,грађанском укључивању у локалу и републици и другим темама везаним за рад удружења.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДЕЧИЈУ ПЕСМИЦУ И ЦРТЕЖ
Објављили смо конкурс за најлепши дечију песмицу и цртеж у склопу ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 2015 са темама:
Моја Породица и ја
Бродић Паркић
Песмице је било потребно да се пошаље у WORDU -u ,као текст.
Ликовни Радови могу бити у свим техникама,а можете их послати скениране или фотографисане и ЈПМГ фајлу преко мобилног телефона.
Радове деца су слала на нашу е пошту:parkicbrodic@gmail.com
Најлепши дечији радови у рангу предшколци и основци су били награђени и објављени на страници Бродић Паркић
У 2015 имали смо шест састанака управног одбора и једну Скупштину Удружења.
Од преосталих средстава спонзора у висини 5.500,00 узели смо на отплату два броја мобилног телефона и лап топ као помоћ у раду на интернет презентацијама .
У 2016 планирамо да се више укључимо у сакупљање чланарине,учествовање на разним конкурсима фондација,Општине ,покрајине и републике.
Такође учестујемо на разним округлим столовима где се обучавамо и упознајемо у цивилном сектору,улози родитеља и породице,као и помоћи и забави деце.У Руми: 23. Децембра. 2015 Подносилац извештаја о раду
______________________
Керешић Јован
Председник Удружења

Jan. 18, 2016

Извештај о утрошку буџетских средстава Општине Рума

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТАБРОДИЋ ПАРКИЋ

РУМА,ГЛАВНА 232, ВЕЛИКИ ПАРК-ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
Интернет презентација: http://www.facebook.com/brodicparkic
ПИБ:107601319 Матични број:28084595
Рачун Бр:160-373845-55 код :Banka Intesa


Извештај о утрошку буџетских средстава, односно реализације програма из претходне године

Удружење Бродић Паркић поднело је одељењу за привреду и буџет достављало је редовно правдање добијених средстава из којих се може видети да је Удружење рационално утрошила средства у висини од 20.000,00 РСД и то:
Дана:12.05.2015
Дана 01.04.2015 добијена су средства из Буџета СО Рума у износу од 8.750,00 РСД.Уплата је евидентирана на изводу бр.1 Банке Интеса од 01.04.2015 год.
Добијена средства односе се на следеће рачуне
Фото стар Рума.Пред-рачун бр:1/2015 од 11.03.2015 4.000,00 РСД
Која су утрошена за фотокопирање материјала и обавештења за дечији вашар
Фото стар Рума.Пред-рачун бр:2/2015 од 11.03.2015 3.000,00 РСД
Која су утрошена за Снимање дечијег вашара и израду фотографија
Запис ДОО Рума.рачун бр:285/2015 од 14.04.2015 1.750,00 РСД
Која су утрошена за декор јаја за ускрс и декор гуме за корпице за ускршњи дечији вашар
Плаћање тих рачуна је евидентирано на изводу бр:2 Банка Интеза од 06.04.2015 год.

Дана:12.05.2015
Дана 20.04.2015 добијена су средства из Буџета СО Рума у износу од 3.600,00 РСД.Уплата је евидентирана на изводу бр.3 Банке Интеса од 20.04.2015 год.
Добијена средства односе се на следеће рачуне
Привредна комора Србије.рачун бр:2653/2015 од 24.04.2015 3.600,00 РСД
Која су утрошена са ставке Финансирање рада Удружења,за смарт картицу и читач
Која су утрошена за декор јаја за ускрс и декор гуме за корпице
Плаћање тих рачуна је евидентирано на изводу бр:4 Банка Интеза од 22.04.2015 год.

Дана:19.06.2015
Дана 19.05.2015 добијена су средства из Буџета СО Рума у износу од 3.000,00 РСД.Уплата је евидентирана на изводу бр.5 Банке Интеса од 19.05.2015 год.
Добијена средства односе се на следеће рачуне
Ми штампамо све Рума.рачун бр:15-310-275 од 19.06.2015 3.000,00 РСД
Која су утрошена за припрему простора за продају на дечијем вашару.
Плаћање тих рачуна је евидентирано на изводу бр:6 Банка Интеза од 20.05.2015 год.

Дана:25.05.2015
Дана 19.05.2015 добијена су средства из Буџета СО Рума у износу од 4.650,00 РСД.Уплата је евидентирана на изводу бр.7 Банке Интеса од 25.05.2015 год.
Добијена средства односе се на следеће рачуне
Фото стар Рума.рачун бр:36/2015 од 11.06.2015 4.660,00 РСД
Која су утрошена за диплома А4,штампа А3,израда фотографија на дечијем вашару
Плаћање тих рачуна је евидентирано на изводу бр:10 Банка Интеза од 06.06.2015 год.

Из приложеног може се увидом у изводе и рачуне констатовати да је Удружење потрошило за своје активности по Уговору са Општине Рума за 2015 годину,као суфинансирање Пројекта Дечији Вашар:
организација,промоција,фотокопирање материјала и обавештења-4.000,00 РСД
припрема простора за продају и размену на вашару-3.000,00 РСД
Организација и отварање Дечијег вашара -3.000,00 РСД
Трошкови функционисања удружења -10.000,00 РСД


У Руми: 20. Јанура. 2016 Подносилац извештаја


______________________
Керешић Јован
Председник Удружења