Postcards

Паркић је намењен деци предшколског узраста уз пратњу родитеља.Бродић Паркић је власништво општине Рума.Бродић Паркић је замишљен 2003,идејно решење су урадила тада два млада Архитекте Бранислав Станковић и Горан Обрадовић.Паркић је као пројекат прихваћен 2007 године.Изградњу је финансирало министарство спорта и омладине и град Рума.Извођач радова је био неки Маратон.Због тога што је овај објекат за децу тако рађен и урађен,група родитеља је формирала Фебруара 2012,а регистровала код АПР ,УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА БРОДИЋ ПАРКИЋ ИЗ РУМЕ,са седиштем у Руми Главна 232,велики парк,

Председник удружења:Керешић Јован

Мобилни:060)6016360